Ter visie

Kennisbank: Personele bezetting gemeentelijke watertaken

Publicatiedatum 09 januari 2023 Reageren uiterlijk 09 februari 2023

In het vernieuwde Personele bezetting gemeentelijke watertaken van de Kennisbank stedelijk water staan we stil bij de hedendaagse uitdagingen zoals het personeelstekort en uitbreiding van het takenpakket van de stedelijk waterbeheerder. Hiermee krijgt u inzicht in de samenstelling van het personeel dat u nodig heeft voor de invulling van uw gemeentelijke watertaken. Graag ontvangen wij uw reactie op het concept. Deel ze uiterlijk donderdag 9 februari 2023 met ons!

Download het concept kennisbankonderdeel Personele bezetting gemeentelijke watertaken.

Geef uiterlijk donderdag 9 februari 2023 via info@rioned.org onder vermelding van ‘Ter visie Personeel’ uw reactie.

‘Personele bezetting gemeentelijke watertaken’ schetst een beeld van de watertaken die door een gemeente uitgevoerd moeten worden en welke formatieplaatsen daarbij nodig zijn. Het gaat verder in op de keuzes die een gemeente kan maken in de toebedeling van middelen zoals fte’s en geld.

Wat is er nieuw in het kennisbankonderdeel?

Steeds meer gemeenten hebben andere opvattingen over welke taken tot de gemeentelijke watertaken toebedeeld kunnen worden. De effecten hiervan op de taken, rolverdeling en kennisbehoefte worden in dit nieuwe stuk beschreven. Natuurlijk staan we ook stil bij uitdagingen zoals een krapte op de arbeidsmarkt en het vraagstuk: uitbesteden, of zelf doen?

De Formatiescan watertaken

De Formatiescan watertaken is onderdeel van het hoofdstuk Personele bezetting gemeentelijke watertaken van de kennisbank. De formatiescan heeft eerder ter visie gelegen en staat niet meer open voor feedback. De formatiescan is een Excel rekenhulp waarin u met enkele inputfactoren van een gemeente de optimale bezetting kunt berekenen. Zo ziet u in een handomdraai of een gemeente voldoende personele capaciteiten heeft om de gemeentelijke watertaken succesvol in te vullen.

Reageren

Heeft u complimenten, vragen of opmerkingen over het vernieuwde kennisbankonderdeel? Deel deze met ons! We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Uw input bij de tervisielegging is daarvoor belangrijk!

U kunt tot uiterlijk donderdag 9 februari reageren via info@rioned.org onder vermelding van ‘Ter visie Personeel’.

Alle artikelen ter visie