Onderscheid in typen meldingen Meldingen over hemelwateroverlast en grondwaterproblemen worden nogal eens door elkaar gebruikt. Maar water in de kruipruimte door een hoge grondwaterstand is iets heel anders dan overstromende kolken die het hemelwater na een extreme bui niet snel genoeg kunnen verwerken. Maak daarom bij de registratie onderscheid in de typen meldingen en zorg ervoor dat alle typen eenvoudig opvraagbaar zijn in het mel

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel