Uit de geïnventariseerde gegevens leiden de opdrachtgever en ontwerper eisen af. Deze leggen zij vast in een programma van eisen (PvE). Het PvE wordt vastgesteld door of namens de opdrachtgever na consultatie van de betrokkenen die het ontwerp moeten goedkeuren. Het PvE is een soort contract tussen de opdrachtgever en ontwerper. Welke eisen moeten er in een PvE komen te staan? Om te beginnen moet een ontwerp voldoen aan eisen die

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel