De activiteitspecifieke voorschriften staan in de hoofdstukken 3 en 4 van het Activiteitenbesluit. Wat lozingen betreft, gaat het hierbij om:

  1. lozingen als zelfstandige activiteit; en
  2. lozingen als onderdeel van een veel bredere activiteit.

Onder de eerste categorie valt onder meer het lozen van huishoudelijk afvalwater en afvloeiend hemelwater. Deze lozingen staan in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk zijn de regels ook van toepassing op type-C-inrichtingen. Dit geldt ook voor lozingen die onderdeel zijn van een activiteit als de voorschriften voor die activiteit in hoofdstuk 3 staan. Een voorbeeld is het telen van gewassen in een kas. Staan de voorschriften in hoofdstuk 4, dan zijn de activiteitspecifieke voorschriften niet van toepassing op type-C-inrichtingen, maar wel op de type-B-inrichtingen.

Voorbeelden

In paragraaf 3.5.1 Activiteitenbesluit staan voorschriften voor lozingen van afvalwaterstromen afkomstig van het telen van gewassen in een kas, zoals spoelwater van waterdoseringsfilters, drainagewater en condenswater van warmtekrachtinstallaties. Deze voorschriften gelden voor elk glastuinbouwbedrijf, of het nu type B of C is.
In paragraaf 4.8.1 Activiteitenbesluit staan voorschriften voor lozingen afkomstig van het reinigen van werktuigen met gewasbeschermingsmiddelen. Deze voorschriften gelden alleen voor glastuinbouwbedrijven type B. Voor glastuinbouwbedrijven type C staan de lozingsvoorschriften in de omgevingsvergunning milieu.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel