Principe van de methode

Deze methode wordt meestal als tijdelijke reparatie of als hulpmiddel bij renovatie toegepast. Er zijn drie soorten injecties:

 1. Verlijmen van voegen en scheuren.
 2. Opvullen van holle ruimten en afdichten.
 3. Stabiliseren van omliggende grond.

Gebruik een (holle) injectiemal met een injectiedeel met één of twee rubber balgen. De mal moet in opgepompte toestand de lekkende voeg (of holle ruimte) aan de voor- en achterkant afsluiten en in het midden een kleine tussenruimte houden. Positioneer de mal met een videocamera. Controleer de voeg daarna onder lage overdruk (0,5 bar) op waterdichtheid. Spuit vervolgens onder hoge overdruk (2 à 3 bar) een tweecomponentenvloeistof in de tussenruimte. Deze vloeistof dringt door de lekke voeg in de omringende grond. Na reactie ontstaat een gel die samen met de omringende grond een waterdichte afsluiting rond de lekkage vormt. Ook een robot kan deze methode uitvoeren (zie Robottechnieken).

Uitvoeringsaspecten

Tweede controle

De gevormde gel neemt de eerste 24 uur met tien tot vijftien procent in volume toe. De gel blijft enigszins elastisch, zodat bij eventuele kleine rioolzettingen niet opnieuw lekkage ontstaat. Grotere zettingen kunnen tot een nieuwe lekkage leiden. Controleer de voeg na de injectie nogmaals op waterdichtheid.  

Menging vloeistof

De vloeistof is op twee manieren te mengen:

 • Spuit twee vloeistoffen gelijktijdig in de mal, zodat ze ter plekke mengen.
 • Meng vooraf een tweecomponentenvloeistof. Injecteer daarna de vloeistof via de mal in de voeg.

De tweede methode levert de beste kwaliteit op.

Uitvoeringsduur

De uithardingstijd van de twee vloeistoffen varieert van twintig seconden tot tien minuten. Hierna kunt u de mal verwijderen. Afhankelijk van het aantal reparaties per riool kunt u tien tot veertig reparaties per dag uitvoeren.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

 • Sluit nabij de rioolput waar nodig de rijbaan (deels) af.
 • Bij normale rioolafvoer kan het riool tijdens de reparatiewerkzaamheden blijven functioneren. Inlaten hoeft u niet af te sluiten.
 • De ligging van de put(ten) op de rijweg bepaalt grotendeels de mate van overlast.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

De materialen kunnen bestaan uit polyacrylamide (toxisch, vrijwel niet meer toegepast), acryl, acrylaten of polyurethaan (vloeistof A) en natriumpersulfaat (vloeistof B). Ze mogen geen milieuschade veroorzaken. De ontstane anorganische gel moet een stabiel product zijn, dat niet uitloogt of schadelijk is voor de volksgezondheid. De gel mag niet milieubelastend zijn. 

Toepassingsgebied

 • De methode is geschikt voor riolen met alleen lekkages bij één of enkele voegverbindingen of bij een kleine scheur. De constructieve sterkte van het riool mag niet of nauwelijks zijn aangetast.
 • De methode is geschikt voor riolen met een diameter van 100 tot 1.000 mm en eivormige buizen tot 700/1.050 mm.

Toepassingsbeperkingen

 • Deze methode kunt u niet gebruiken om de constructieve sterkte van het riool te vergroten.
 • De gel is gevoelig voor uitdroging en minder toepasbaar bij sterk boven en onder het riool fluctuerende grondwaterstanden.
 • Bij te grote radiale verplaatsingen in het riool kan de mal vastlopen.
 • Verwijder vooraf inhangend voegmateriaal, instekende inlaten en andere obstakels.
 • Verwijder bij riolen met een diameter groter dan 600 mm en groter dan 500/750 mm vooraf de afdekplaat van de rioolput.
 • Bij uiteindelijke vervanging van het riool komen grote klompen gel vrij. Voer deze als bouwafval af.

Levensduur en garantie

Deze reparatie verlengt de levensduur van het riool niet, u heft alleen (vaak tijdelijk) lekkages op. Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Daarna kunt u de reparatie op waterdichtheid controleren. Met visuele inspectie kunt u het eindresultaat beoordelen. De restlevensduur van het gerepareerde riool is laag.

Principeschets

Figuur A Principeschets van lokale voeginjectieVergroot afbeelding

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

Doorinjecteren 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel