Principe van de methode

Vóór de reparatie moet u de betreffende buiswand met hoge druk reinigen. Voor een optimale verkleving aan de buiswand kunt u het best een roterende spuitkop gebruiken, zodat de reparatielocatie rondom goed schoon wordt. Daarna moet u de watertoevoer afsluiten (met afsluiters, zie ook 'Veiligheid' op de pagina Uitvoering).

Bij de reparatie gebruikt u een holle cilinder (packer) met daaromheen een opblaasbare manchet. Deze voorziet u ter plekke van een met kunsthars geïmpregneerde glasvezeldoek. Met een lier of duwstangen transporteert u de packer met glasvezeldoek in het riool naar de reparatielocatie. Met een videocamera bepaalt u de positionering. Daarna pompt u de packer op, zodat het glasvezeldoek tegen de buiswand aangedrukt wordt. De hoge druk perst de eventuele overtollige hars in holle ruimtes, scheuren en/of voegen. Afhankelijk van de harssoort zorgt de hoge druk ook voor verkleving aan de buiswand. Bij grote lekkages kan een lokale injectie vooraf voorkomen dat de hars uitspoelt. Deelliners zorgen vooral voor afdichten, niet direct voor constructief herstel.

Hebt u een reparatie bij een inlaat uitgevoerd? Boor of frees de inlaat daarna dan met een robot open. Ook kunt u kiezen voor een deelreparatie inclusief inlaatreparatie.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

Afhankelijk van de locaties en geconstateerde toestandsaspecten kunt u drie tot vijf reparaties per dag uitvoeren.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Sluit bij de rioolput waar nodig de rijbaan (deels) af.
  • Het riool kan bij weinig afvoer normaal blijven functioneren.
  • Zet bij veel afvoer het riool tijdelijk dicht. Leid het rioolwater om als dit voor de afvoer problemen geeft.
  • De ligging van de put(ten) op de rijweg bepaalt grotendeels de mate van overlast.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

  • Het doek is van glasvezel. Het materiaal moet voldoen aan eisen voor onder andere mechanische sterkte, waterdichtheid, vormvastheid, slijtvastheid en resistentie tegen chemicaliën. Maar deze eisen zijn (nog) niet in een beoordelingsrichtlijn of norm vastgelegd. Voor de veiligheid kunt u voor de reparatie de dikst toepasbare deelliner voorschrijven.
  • Afhankelijk van de gewenste toepassing en benodigde chemische resistentie is de kunsthars een polyester of krimpvrije epoxy.
  • De te behandelen locatie moet van minstens één zijde goed benaderbaar zijn en vrij zijn van boomwortels en andere obstakels.

Toepassingsgebied

De methode kunt u toepassen in riolen met een diameter tot 1.000 mm en in eivormige betonriolen tot 700/1.050 mm. Onder meer bij lekkages, zandinloop, radiale scheurvorming, beschadiging, openstaande voegen, wortelingroei (vooraf verwijderen), axiale en radiale verplaatsingen, inhangende rubberringen/voegmateriaal en scheuren bij inlaten.

Toepassingsbeperkingen

  • Niet toepasbaar bij axiale scheuren.
  • Gebruikt u een 'packer'? Dan moet de rioolput minimaal 800 x 800 mm zijn om de packer in het riool te laten.

Levensduur en garantie

Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Daarna kunt u de reparatie op waterdichtheid controleren. Met visuele inspectie kunt u het eindresultaat beoordelen.

De levensduursverwachtiging is middellang. De gebruikte polymeren bepalen voor een groot deel de levensduur. Standaard silicaat/polyurethaanhars gaat relatief kort mee (circa 10 jaar), epoxy deelliners gaan 30 - 60 jaar mee.

Principeschets

Figuur A Principeschets van de lokale kousmethodeVergroot afbeelding

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

Deelliner 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel