Prestatie
voorkomen verspreiding
Mate van verspreiding
 
Omschrijving        
                                                                                                                                                                                                                                                                   
10 Geen Alle verontreinigingen worden tegengehouden (verwijderingsrendement 100%).
9 Zeer gering Vrijwel alle verontreinigingen worden tegengehouden: > 90% rendement.
8 Gering Meeste verontreinigingen worden tegengehouden: > 70% rendement;
verspreiding is beperkt, alleen naar bodem.
7 Matig Meeste verontreinigingen worden tegengehouden: > 70% rendement;
verspreiding is groter, zowel naar water als bodem.
5 Behoorlijk  Deel van de verontreinigingen wordt tegengehouden: circa 50% rendement;
verspreiding beperkt, alleen naar bodem (en grondwater).
3 Sterk Klein deel van de verontreinigingen wordt tegengehouden: circa 30%
rendement; verspreiding groot, zowel naar water als bodem.
2 Groot Vrijwel niet controleerbaar: < 20% rendement; verspreiding naar water en
bodem.
1 Zeer groot Niet controleerbaar, onaanvaardbare verspreiding naar water en/of bodem.
Tabel A Milieuprestatie voorkomen verspreiding
 
Prestatie
voorkomen
verspilling
grondstoffen
Mate van verspilling 

 
Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
10 Geen Geen gebruik extra materialen van buiten de locatie.
9 Zeer gering Weinig materialen, lokale voorraad en vervangbaar (primaire grondstoffen,
zoals hout).
8 Gering Weinig materialen, regionale voorraad en vervangbaar (houten oeverbeschoeiing).
7 Matig Weinig materialen, regionale voorraad, niet vervangbaar (grind).
5 Behoorlijk Veel materialen, regionale voorraad voornamelijk primaire grondstoffen
en/of hergebruik (gietijzer).
3 Sterk Veel materialen, primaire en secundaire grondstoffen (kunststoffen),
moeilijk vervangbaar.
2 Groot Complexe samenstelling, toepassing veel verschillende kunststofmaterialen.
1 Zeer groot Complexe samenstelling, toepassing veel verschillende schaarse materialen
(zoals kunststof, hardhout en metalen).

Tabel B Milieuprestatienvoorkomen verspilling grondstoffen

Bij verspilling van grondstoffen spelen naast de gebruikte hoeveelheid de herkomst en opbouw een belangrijke rol. Herkomst maakt onderscheid naar:

  • hernieuwbaarheid (hout is bijvoorbeeld hernieuwbaar – olie en metalen nagenoeg niet);
  • lokale beschikbaarheid/voorraad, (metalen worden bijvoorbeeld vaak buiten Nederland gewonnen);
  • samenstelling uit primaire grondstoffen (kunststoffen worden bijvoorbeeld afgeleid van olie);
  • herbruikbaarheid.
De samenstelling van constructies uit verschillende materialen maakt de sloop (scheiding in oorspronkelijke materialen) en hergebruik complexer.
 
Prestatie
voorkomen
verspilling energie
 Mate van verspilling

 
Omschrijving                                                                                                                                                          
                                                                                                                               
10 Geen Geen energiegebruik bij aanleg en proces.
9 Zeer gering Vrijwel geen energiegebruik (bij aanleg).
8 Gering Weinig energiegebruik (aanleg).
7 Matig Matig energiegebruik (onderhoud).
5 Behoorlijk  Frequent energiegebruik (onderhoud).
3 Sterk Frequent energiegebruik (proces/onderhoud).
2 Groot Permanent weinig energieverbruik (proces).
1 Zeer groot Permanent hoog energieverbruik (proces).
Tabel C Milieuprestatie voorkomen verspilling energie
 
Prestatie
voorkomen
verspilling ruimte
Mate van verspilling

 
Omschrijving

                                                                                                                                                                       
10 Geen Geen gebruik ruimte.
9 Zeer gering Zeer weinig ruimtebeslag.
8 Gering Weinig ruimtebeslag.
7 Matig Matig ruimtebeslag, inpassing omgeving, geringe beperkingen voor ander
gebruik dan beoogd.
5 Behoorlijk Behoorlijk ruimtebeslag, maar ruimte is in de omgeving in te passen voor
multifunctioneel gebruik.
3 Sterk Sterk ruimtebeslag, maar ruimte is in de omgeving in te passen voor beperkt
aantal functies.
2 Groot Groot ruimtebeslag, maar ruimte is in de omgeving in te passen voor een
enkele functie.
1 Zeer groot Zeer groot ruimtebeslag, ruimte is niet voor andere doeleinden te gebruiken.

Tabel D Milieuprestatie voorkomen verspilling ruimte

Bepaalde constructies laten geen meervoudig ruimtegebruik toe. Bijvoorbeeld door de noodzaak toegankelijk te blijven voor inspectie of volledige vervanging. Ook het meervoudig ruimtegebruik zelf kunt u beperken in functie en gebruiksduur.

Prestatie
voorkomen
verstoring door
geluid/geur
Mate van
verstoring


 
Omschrijving                                                                                
                                 

                                                                                                                       
10 geen geen lawaai of stank
9 zeer gering licht waarneembaar
8 gering waarneembaar
7 matig duidelijk aanwezig
5 behoorlijk onaangenaam
3 sterk storend
2 groot zeer storend
1 zeer groot niet aanvaardbaar
Tabel E Milieuprestatie voorkomen verstoring door geluid/geur
 
Prestatie
voorkomen
verstoring door
bedreiging gezondheid/
veiligheid
Mate van verstoring 
Omschrijving                                                                                                                                                                                                   
10 geen  nagenoeg geen risico
9 zeer gering zeer gering risico
8 gering gering risico
7 matig duidelijk aanwezig (1 maal per jaar)
5 behoorlijk duidelijk aanwezig risico + gevolgschade
3 sterk duidelijk aanwezig risico + aanzienlijke gevolgschade
2 groot duidelijk aanwezig risico + grote gevolgschade (immaterieel)
1 zeer groot fatale gevolgen, niet aanvaardbaar
Tabel FMilieuprestatie voorkomen verstoring door bedreiging gezondheid/ veiligheid
 
Prestatie
voorkomen verdroging
Mate van verdroging
 
Omschrijving        
                                                                                                                                                             
10 geen  alle neerslag komt ten goede aan lokale hydrologie
9 zeer gering vrijwel alle neerslag (>90%) komt ten goede aan lokale hydrologie
8 gering bijdrage neerslag 70% tot 90% 
7 matig bijdrage neerslag 50% tot 70%
5 behoorlijk bijdrage neerslag 30% tot 50%
3 sterk bijdrage neerslag 20% tot 30%
2 groot bijdrage neerslag 10% tot 20%
1 zeer groot nagenoeg geen bijdrage neerslag <10%
Tabel G Milieuprestatie voorkomen verdroging
 
Prestatie
voorkomen
verwijdering
Mate van
verwijdering

 
Omschrijving    
       
                         
                                                               
10 geen  geen afval komt vrij
9 zeer gering weinig afval, volledig hergebruik van vrijkomend afval
8 gering veel afval, volledig hergebruik na bewerking
7 matig jaarlijks weinig afval, volledig hergebruik na bewerking
5 behoorlijk jaarlijks veel afval, volledig hergebruik na bewerking
3 sterk jaarlijks veel afval, gedeeltelijk hergebruik na bewerking
2 groot jaarlijks weinig afval, niet geschikt voor hergebruik
1 zeer groot jaarlijks veel afval, niet geschikt voor hergebruik
Tabel H Milieuprestatie voorkomen verwijdering
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel