Principe van de methode

U brengt een met kunsthars geïmpregneerde kous in het riool, waarmee u het riool van een nieuwe binnenwand voorziet. De kous is opgebouwd uit lagen naaldvilt en/of glasvezelmat. U brengt de kous in het riool met inversie door waterdruk of u trekt de kous in het riool met een lier. Laat de kous gecontroleerd uitharden met warm water, stoom, uv-licht of ledlicht totdat een (naadloze) binnenkleding ontstaat die nauw aansluit op de bestaande leiding. Mogelijke vormen zijn:

  1. Stoomkous: geïmpregneerde naaldvilt kous die u met inversie door luchtdruk in het riool brengt. Door een lucht-stoommengsel in het riool te brengen, voegt u gecontroleerd warmte toe zodat de kous kan uitharden.
  2. Waterkous: geïmpregneerde naaldvilt kous die u met inversie door waterdruk in het riool brengt. Door warm water in het riool te laten circuleren, laat u de kous gecontroleerd uitharden.
  3. GVK-kous: geïmpregneerde GVK-kous (glasvezel verstekt kunststof) die u met een lier over een vooraf ingebrachte glij-folie in het riool trekt en vervolgens opblaast met luchtdruk. Met een rijdende uv-lichttrein laat u de kous uitharden. Sommige GVK-liners kunnen uitgehard worden met ledlicht.
  4. Eindloze kous: geïmpregneerde naaldvilt kous die zowel aan het begin als aan het einde een opening heeft. U gebruikt die als u, om wat voor reden dan ook, niet de gehele streng wilt relinen maar een gedeelte. U gebruikt dan een tweede, niet geïmpregneerde naaldvilt kous om de eerste (wel geïmpregneerde) kous tegen de rioolwand te drukken. In de tweede kous laat u het hete water circuleren zodat de eerste kous gecontroleerd kan uitharden.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De benodigde tijd voor één of meerdere strengen is sterk afhankelijk van de methode, de lengte, de diameter, de kousdikte en het aantal te openen inlaten. Indicatie: 4 uur tot enkele dagen.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Sluit bij de rioolput waar nodig de rijbaan (deels) af.
  • Zet het riool tijdelijk dicht, leid het rioolwater om als dit voor de afvoer problemen geeft.
  • Beoordeel tijdens het inbrengen van de kous of u de lozing van de huis- en kolkaansluitingen moet opvangen.
  • Sluit voor de uitharding de inlaten af, bij een kleine afvoer is dit geen probleem. Houd aansluitingen met een grote afvoer tijdelijk met noodvoorzieningen in bedrijf.
  • Meestal moet u na de uitharding de inlaat van binnenuit openboren of -frezen, eventueel met een robot.

Toepassingsgebied

De methode kunt u toepassen in riolen met een diameter van 200 mm tot en met 2.500 mm (rond en eivormig). Ook riolen waarbij scheuren en/of beschadigingen de constructieve sterkte hebben aangetast, komen in aanmerking voor deze renovatietechniek. Maar de riolen mogen niet meer dan 5% vervormd zijn.

Toepassingsbeperking

Deze methode kunt u niet toepassen als in de riolen extreme radiale verplaatsingen zijn geconstateerd.

Levensduur en garantie

Na het aanbrengen van de kous kunt u de gerenoveerde streng(en) visueel inspecteren en de waterdichtheid controleren. De levensduurverwachting van het gerenoveerde deel is hoog.

Principeschets 

Figuur A Principeschets van de kousmethodeVergroot afbeelding

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

KousAanbrengen 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel