Principe van de methode

In een geheel te renoveren recht vrijvervalriool: schuif losse kunststof buizen in het riool die u ter plekke onderling koppelt. Vul de ruimte tussen de nieuwe en bestaande leiding met lichtbeton of schuim op. De lengte van de nieuwe buizen verschilt per situatie. De korte buizen kunt u via de rioolput aanbrengen. Pas de lengte van de buizen op de afmetingen van de rioolput aan. Breng langere buizen via een bouwput aan. Verwijder hierbij in de bouwkuip de bovenkant van de huidige leiding. Vanwege de grote spanningen bij normaal duwen of trekken kunt u zware buizen met grote diameters beter invaren/inrijden. Zorg voor voldoende water in het riool waarop de elementen blijven drijven. Koppel de buizen onderling met lassen, losse moffen, mofspieverbindingen of een speciaal kliksysteem. Bij de korteleidingmethode kunt u bij een inlaat speciale buizen aanbrengen met een aansluitmanchet die u bij de inlaat oppompt.

Reinig het riool vooraf en verwijder doorstekende inlaten, wortelschermen en andere obstakels. Vul de nieuwe leiding met water om opdrijving te voorkomen. In persleidingen is opdrijving meestal geen probleem. Zorg met afstandhouders voor een tussenruimte van gelijke dikte.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

Gemiddeld kunt u één riool van rioolput tot rioolput (circa 45 m) per dag renoveren, maar dat is wel afhankelijk van de diameter.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

 • Door de reiniging ontstaat extra afvoer naar de rwzi. Breng de rwzi-beheerder hiervan op de hoogte.
 • Sluit bij de korteleidingmethode bij de rioolput waar nodig de rijbaan (deels) af.
 • De langebuismethode vereist een grotere werkruimte, dus graaf hiervoor een bouwput.
 • Zet het riool tijdelijk dicht, leid het rioolwater om als dit voor de afvoer problemen geeft.
 • De nieuwe leiding sluit de inlaten tijdelijk af. Sluit na de renovatie de inlaten opnieuw aan.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

 • De buizen zijn van PE (polyetheen), pvc (polyvinylchloride) of GVK (glasvezel versterkt kunststof). De keuze is mede afhankelijk van de chemische samenstelling van het rioolwater.
 • Afhankelijk van de diameter bestaat de vulling uit dämmermortel, poriënlichtbeton, grout of polyurethaanschuim. Gebruik bij voorkeur een niet te sterk, maar bros vulmiddel. Als de oorspronkelijke leiding later alsnog breekt, beschermt het vulmiddel de nieuwe leidingwand. Laat bij een sterkteberekening de dikte van het vulmateriaal buiten beschouwing, want de dikte varieert sterk (zonder gebruik van afstandhouders).

Toepassingsgebied

 • De methode kunt u toepassen bij riolering met onder meer lekkages en wortelingroei en bij riolering waarvan de constructieve sterkte door aantasting, beschadiging en/of scheuren is verminderd.
 • Afhankelijk van de dikte van de materialen kan de nieuwe leiding de volledige sterkte van de oorspronkelijke leiding overnemen.
 • De diameter van de te renoveren leiding is minimaal 200 mm, het maximum is afhankelijk van de transportmogelijkheden.
 • Als het riool nagenoeg recht is, kunt u vanuit één bouwput tientallen tot enkele honderden meters leiding aanbrengen.

Toepassingsbeperkingen

 • Gebruikt u lange buizen, sluit dan huis- en kolkaansluitleidingen van buitenaf opnieuw aan.
 • De locatie van de inlaten is vanuit het nieuwe riool niet te zien.
 • Als u deze techniek over een te grote lengte toepast, blijft het riool (te) lang dicht. Neem dan aanvullende maatregelen, zoals omleiding van het afvalwater.
 • Bij riolen waarin de inwendige diameter niet te verkleinen is, kunt u deze methode niet toepassen.
 • Let vooral op de diameter van de buizen bij riolen met grote hoekverdraaiingen.

Levensduur en garantie

Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Daarna kunt u de renovatie op waterdichtheid controleren. Met visuele inspectie kunt u het eindresultaat beoordelen. De levensduurverwachting is hoog.

Principeschets

Figuur A Principeschets van sliplining starre buisVergroot afbeelding

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

BuisInBuisAanbrengen 
 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel