Afvoeren van water Kolken worden vaak toegepast voor de inzameling van (overtollig) hemelwater bij straten (straat- of trottoirkolken, zie verderop op deze pagina), of in infiltratievoorzieningen zoals wadi’s en infiltratievelden. Een kolk bestaat altijd uit een (kleine) put met een rooster. Met dit rooster wordt grof vuil afgevangen. Op de kolk wordt een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel