Kinderboerderijen

Er is een praktische handreiking ontwikkeld om op kinderboerderijen bezoekers te informeren over en te inspireren tot klimaatbestendig en water- en bodembewust handelen.
Om steden en dorpen bij (toekomstige) hevige regenbuien of juist droogte leefbaar te houden, moeten niet alleen overheden zich inzetten, maar ook scholen, bedrijven en burgers. Een ideale plek om veel mensen hier op een laagdrempelige manier bij te betrekken, is de kinderboerderij. Daarom is de praktische handreiking Alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust samengesteld. Stichting RIONED ondersteunt de handreiking en de wens van en via kinderboerderijen klimaat- en waterbewustzijn te vergroten.

Informeren en inspireren
Jaarlijks bezoeken jong en oud zo'n 30 miljoen keer een kinderboerderij in Nederland. Daarnaast hebben kinderboerderijen verbindingen met scholen, bedrijven en overheden. Dus zij vormen een ideale plek om goed water- en bodembeheer onder de aandacht te brengen. Hoe kinderboerderijen bezoekers op een laagdrempelige manier kunnen informeren over water- en klimaatbewust gedrag, staat in de handreiking. Ook inspireert het boekje bezoekers om zelf in en rond de eigen woning een bijdrage te leveren.

Pilots in Gouda en Zevenbergen
De handreiking is gemaakt in opdracht van de Watercoalitie (ministerie van Infrastructuur en Milieu) en het kennisprogramma DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op basis van pilots bij kinderboerderij De Goudse Hofsteden in Gouda en kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen heeft de vereniging GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) de handreiking opgesteld voor alle kinderboerderijen in Nederland.
Bekijk de handreiking


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE