Een schetsontwerp gaat niet specifiek in op de hoogteligging van individuele leidingen. Toch neemt u in het proces waar het schetsontwerp deel van uitmaakt belangrijke beslissingen over de hoogteligging. Denk aan: het oppervlaktewaterpeil en de structuur van oppervlaktewater; de maaiveldhoogte en het verloop daarvan over het plangebied; de drooglegging, het grondwaterpeil; de wijze van bouwrijp maken (integ

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel