Routes Alle waterstromen in het plangebied moeten onbelemmerd kunnen worden afgevoerd: Locaties waar vuilwater wordt geproduceerd, moeten een verbinding krijgen met een zuivering. Locaties waar hemelwater tot afstroming komt, moeten worden verbonden met het oppervlaktewater en/of de bodem. Locaties waar de grondwaterstand ongewenst hoog kan zijn, moeten een verbinding naar oppervlakte

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel