De gekozen typen voorzieningen, de grove dimensionering van die voorzieningen en de hoeveelheid afstromend hemelwater bepalen samen hoeveel berging in het plangebied nodig is en daarmee het ruimtebeslag. De ruimte die de gemeente moet reserveren (en bestemmen) voor het stedelijk watersysteem bestaat uit: de bovengrondse delen van het watersysteem, zoals oppervlaktewater, wadi's, waterpasserende verha

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel