Wie door een grondwateronttrekking funderingsschade lijdt, kan zich beroepen op de schadevergoedingsregeling van de Waterwet (art. 7.18 Wtw). In principe moeten rechthebbenden (zoals huiseigenaren) een vergunde grondwateronttrekking gedogen. Maar de wettelijke schadevergoedingsregeling verplicht de vergunninghouder eventuele schade van rechthebbenden te vergoeden als vaststaat dat de onttrekking de schade heeft veroorzaakt en "voor z

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel