In principe moeten rechthebbenden (zoals huiseigenaren) een vergunde of een gemelde grondwateronttrekking gedogen. Maar de wettelijke schadevergoedingsregeling (art. 15.12 Omgevingswet) verplicht de initiatiefnemer ('de onttrekker') eventuele schade van rechthebbenden volledig te vergoeden als vaststaat dat de onttrekking de schade heeft veroorzaakt. Eerst maatregelen treffen, dan financieel vergoeden I

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel