Bescherming drinkwaterwinning (KRW) De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de EU-lidstaten het grondwater dat bestemd is voor de drinkwaterwinning te beschermen. De EU-lidstaten moeten zich inspannen om de kwaliteitsafname van het grondwater te stoppen en op termijn de zuiveringsinspanning te verlagen.  Gebiedsdossiers Om hier invulling aan te geven hebben de provincies a class="exte

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel