De nieuwe instrumenten van de Omgevingswet bieden gemeenten veel mogelijkheden om de gemeentelijke watertaken uit te werken en in te vullen: Gemeenten kunnen de gemeentelijke omgevingsvisie gebruiken om hierin hun strategische doelen en beleidsuitgangspunten vast te leggen. In het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) legt de gemeente meer uitvoeringsgerichte aspecten vast, zoals afwegingskaders, maatregelen, p

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel