De Wet milieubeheer verplichtte de gemeente om een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Het (voormalige) begrip 'GRP' sluit onder de Omgevingswet grotendeels aan bij het begrip 'Water- en rioleringsprogramma (Wrp)'. Het GRP is onder de Omgevingswet geen verplicht programma, maar is facultatief. Wel bepaalt de Omgevingswet dat de gemeente een (onverplicht) gemeentelijk rioleringsprogramma kan vaststellen. De memorie van toeli

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel