Principe van de methode

Trek een nieuwe flexibele leiding in een geheel te renoveren vrijvervalriool. Laat hiervoor de ronde leiding in de fabriek met een vervormingsmachine met 25 tot 30% in diameter verminderen of opvouwen, bijvoorbeeld in U-vorm. Trek de vervormde leiding via een rioolput (waarvan u de putrand hebt verwijderd) in de huidige leiding. Trek de nieuwe leiding met een kabel en een lier op zijn plaats. Plaats daarna een afsluitstuk op de uiteinden en druk de leiding met stoom (120 tot 125° C, overdruk 1 tot 2 bar) of water in de oorspronkelijke ronde vorm terug. Na afkoeling heeft het riool een nieuwe leiding, die (deels) de constructieve functie kan overnemen. De inlaten kunt u zowel van binnenuit als van buitenaf herstellen. Reinig het riool vooraf en verwijder doorstekende inlaten, wortelschermen en andere obstakels.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De inbrengsnelheid is 2 tot 3 m per minuut. Het opblazen en het afkoelen duren bij elkaar zo'n acht uur. Het opnieuw aanbrengen van de aansluitleidingen vergroot de totale uitvoeringstijd.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

 • Door de reiniging ontstaat extra afvoer naar de rwzi. Breng de rwzi-beheerder hiervan op de hoogte.
 • Sluit bij de rioolput waar nodig de rijbaan (deels) af.
 • De nieuwe leiding sluit inlaten tijdelijk af. Sluit de inlaten na de renovatie opnieuw aan. De afvoer stagneert gedurende de uitvoering.
 • Zet het riool tijdelijk dicht, leid het rioolwater om als dit voor de afvoer problemen geeft.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

 • De nieuwe leiding is vaak van PE (polyetheen). Er zijn meerdere soorten materialen mogelijk, zowel voor kleine als grote diameters. Er bestaan twee hoofdvormen van buizen: naadloos en met een las. De naadloze vorm wordt toegepast van put tot put.
 • Afhankelijk van de diameter bestaat de eventuele vulling uit dämmermortel, poriënlichtbeton, grout of polyurethaanschuim. 

Toepassingsgebied

 • Deze methode kunt u toepassen bij riolering met onder meer lekkages en wortelingroei en bij riolering waarvan de constructieve sterkte door aantasting, beschadiging en/of scheuren is verminderd. Deze methode kunt u ook toepassen in pers- en drukriolering.
 • Afhankelijk van de dikte van de materialen kan de methode de volledige sterkte van de oorspronkelijke leiding overnemen.
 • De diameter van de te renoveren leiding is minimaal 50 mm en maximaal 1.500 mm.
 • De geribbelde leiding kunt u gebruiken voor een diameter van 100 tot en met 500 mm.
 • De lengte van de flexibele leiding kan variëren van enkele meters tot ongeveer 3.000 m.

Toepassingsbeperkingen

 • Als u een voorgevormde buis gebruikt, kunt u huis- en kolkaansluitleidingen van binnenuit of van buitenaf opnieuw aansluiten. Bij niet-voorgevormde buizen kunt u de aansluitleidingen alleen van buitenaf herstellen.
 • Pas deze methode liever niet toe bij riolen waarvan u de inwendige diameter niet kunt verkleinen.
 • Om de buizen in te brengen, is een voldoende groot inbrengpunt nodig. Als de put niet groot genoeg is, moet een aparte bouwput worden gemaakt. vaak is dat halverwege de streng waar dan een buisdeel wordt opgegraven waar vanuit de sliplining kan worden ingebracht.
 • Thermische uitzetting en krimp kunnen de lengte aanzienlijk veranderen. Dit levert bij de afwerking van inlaten en uiteinden problemen op. Laat de ingebrachte flexibele leiding daarom vóór de afwerking voldoende afkoelen.
 • Deze methode kan beperkt hoekverdraaiingen verdragen.

Levensduur en garantie

Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Met visuele inspectie kunt u het resultaat beoordelen. De levensduurverwachting is hoog.

Principeschets


 

Figuur A Principeschets van sliplining flexibele buisVergroot afbeelding

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

ClosefitSlipliningAanbrengen 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel