Een bergend cunet bevindt zich onder de (doorlatende) verharding. De diepte van de berging is afhankelijk van de beschikbare ruimte tussen het maaiveld en de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). Als vanuit het cunet water infiltreert naar de bodem in de omgeving, is sprake van een infiltrerend cunet. Ruimtebeslag De be

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel