Factoren die de kosten voor een meetprogramma mede bepalen, zijn: permanente (5-10 jaar) of tijdelijke opstelling (1 jaar); type metingen (debiet, neerslag, waterkwaliteit, waterniveau); type meetlocaties: oppervlaktewater, grondwater of riool; aantal meetlocaties: hoe meer meetpunten, hoe meer apparatuur of data u moet kopen. Wel kunt u de algemene kosten (zoals die voor de hoofdpost) verdelen over

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel