De standaardopzet van een meetplan ziet er als volgt uit: Inleiding meetplan: In de inleiding beschrijft u waarom u het meetplan opstelt, het doel van het meetprogramma en het meetplan, de afbakening (type systemen en metingen, ruimtelijke afbakening en tijdsduur), de relatie met andere documenten (bijvoorbeeld systeemoverzicht stedelijk water, optimalisatiestudie, waterbeheerplan), de totstandk

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel