Het meetplan heeft bij voorkeur de volgende standaardopzet en -inhoudsopgave:

 • Inleiding
 • Deel 1: Inventarisatie
  • Inventarisatie gebiedskenmerken
  • Stand van zaken meten
  • Toekomstige ontwikkelingen
    
 • Deel 2: Strategie
  • Informatiebehoefte
  • Globale meetopzet
    
 • Deel 3: Uitwerking meetopzet
  • Uitwerking meetlocaties
  • Uitwerking meetapparatuur en telemetrie
    
 • Deel 4: Uitvoering
  • Objectbeheer
  • Applicatiebeheer
  • Gegevensbeheer
  • Datavalidatie
  • Analyse
  • Evaluatie
  • Rapportage
    
 • Deel 5: Organisatie
  • Projectorganisatie
  • Tijdbesteding
  • Budgetraming
  • Planning

Meer informatie per onderdeel

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel