Algemene verplichtingen werkgever De Arbowet verplicht de werkgever (voor riolering is dat de gemeente) een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Dit houdt onder meer in dat de gemeente het werk zo moet organiseren dat dit de veiligheid en de gezondheid van werknemers niet nadelig beïnvloedt (art. 3 Arbowet). Ook moet zij de gevaren en de risico's voor de veiligheid en de gezondheid van haar werkn

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel