Agenda

RIONEDdag 2023

Datum
06 april 2023 - 06 april 2023
Tijd
09:00 - 17:00
Locatie
Jaarbeurs Utrecht

De RIONEDdag is dé jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld stedelijk waterbeheer.

De wijk in! is het jaarthema van Stichting RIONED en dus ook het thema van de RIONEDdag op donderdag 6 april. Grote vervangings- en nieuwbouwopgaven, water en bodem als sturend principe voor ons land, de energietransitie en diverse klimaatopgaven als droogte en overtollig water staan voor de deur. Gemeenten, bedrijven en waterschappen gaan daarmee de komende jaren flink aan de slag. Onze wereld is continu in verandering en maatschappelijke vraagstukken met gevalideerde kennis bedienen is cruciaal. Vraagstukken met gigantische impact, die vragen om visie, lokale kennis en handelen op wijkniveau.

Het programma maken we begin februari bekend en dan wordt ook de inschrijving geopend.

Alle agenda items