Voor een zinker gelden de volgende aandachtspunten voor het schetsontwerp: Ruimtebeslag: een zinker is een onderdeel van het gekozen riooltracé. Een zinker heeft vaak dezelfde diameter als de bovenstroomse en benedenstroomse leiding of watergang. Een zinker staat permanent vol water. Door de lage ligging ten opzichte van het riool verzamelt een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel