Verontreiniging en verstopping voorkomen Een zandvanger voor een lozingspunt in oppervlaktewater kiest de ontwerper om te voorkomen dat de verontreiniging die aan de deeltjes in het water zijn gehecht met de lozing in het oppervlaktewatersysteem terechtkomen. Een zandvanger voor een infiltratievoorziening voorkomt dat het fijnmazige infiltratieoppervlak van zo’n voorziening verstopt raakt. Belangrijke ontwerpfactoren voor

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel