Hemelwaterlabel

Een onafhankelijk genootschap van maatschappelijk betrokken waterexperts introduceerde het idee voor een hemelwaterlabel, een variant op het energielabel voor woningen. Op www.waterlabel.net kunnen eigenaren bepaalde kenmerken van hun perceel invoeren, bijvoorbeeld perceeloppervlak, aantal m2 groene tuin, wel of geen regenton, aantal m2 berging en waar het hemelwater naartoe gaat (zoals riool, straat en tuin). Vervolgens krijgt het perceel een label van G (veel afvoer naar omliggend gebied) tot A (nauwelijks afvoer naar omliggend gebied). Ook geeft de website aan welke maatregelen mogelijk zijn om de hemelwateropvang en -verwerking op eigen terrein te verbeteren.

Scoringsmethodiek

STOWA en Stichting RIONED hebben samen met gebruikers een scoringsmethodiek voor maatregelen tegen wateroverlast op particulier terrein gemaakt. Hierdoor is eenvoudig te zien hoeveel hemelwater een perceel opvangt en verwerkt (en dus niet afvoert naar riolering of openbare ruimte).

Figuur A Benodigde verwerkingscapaciteit hemelwater op eigen perceel en bijbehorend waterlabel Vergroot afbeelding

De scoringsmethodiek gaat uit van hemelwaterberging (zie figuur A). De score wordt bepaald door de hoeveelheid (in millimeters) neerslag die een perceel kan bergen bij een piekbui die in één uur valt. Daarbij gaat het om de gemiddelde berging over het gehele perceel. Het maakt dus niet uit of de eigenaar deze berging op het dak, ondergronds of in de tuin heeft gerealiseerd. Die hemelwaterberging moet wel beschikbaar zijn. Hemelwater moet dus kunnen infiltreren, of bijvoorbeeld worden benut.

Communicatiemiddel

De berging in millimeters wordt vertaald naar een score volgens figuur A. Per stap naar een hoger label moet het perceel relatief meer water vasthouden. Het is vrij eenvoudig om van een G-label naar F-label te gaan, de stap van een B-label naar een A-label is een grotere opgave. Hiermee kunt u mensen die nu geen hemelwater vasthouden op hun perceel stimuleren om eenvoudige maatregelen te nemen. Voor een A-label moeten ze een serieuze(re) bijdrage leveren.
Deze labels kunnen de communicatie van gemeenten en waterschappen met inwoners, bedrijven en woningcorporaties vergemakkelijken en structureren.

Beleidsinstrument

Naast een middel om bewoners en bedrijven te informeren over mogelijke maatregelen en bijbehorende resultaten, kunt u hen ook financieel stimuleren. Verder kunt u het label en de scoringsmethodiek gebruiken om uw beleidsambitie te formuleren én te monitoren.

Lees verder in Wateroverlast aanpakken.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel