Werking

Voor het benutten in de tuin volstaat een regenton. Voor grotere hoeveelheden om een langere droge periode te overbruggen kan de perceeleigenaar een ondergrondse tank met (hand)pomp aanleggen. 

Voor benutting in huis zijn diverse systemen in de handel. Meestal bestaat een benuttingsinstallatie uit de volgende onderdelen:

  • een opslagreservoir ondergronds, in de kelder of in de kruipruimte;
  • een toevoerleiding met een filter;
  • een pomp;
  • een aansluiting op het drinkwaternet voor suppletie in lange droge periodes;
  • een regelinstallatie voor de besturing van het geheel;
  • leidingen naar de tappunten.

Het reservoir vangt het regenwater op. Daaruit wordt het gepomt voor benutting voor onder andere het spoelen van toiletten en/of voor de wasmachine. De grootte van de berging in het reservoir en het aangesloten dakoppervlak moeten op elkaar zijn afgestemd. De bewoner maakt hierdoor gedurende een belangrijk deel van de tijd (gemiddeld 50 – 90%) gebruik van opgevangen hemelwater. Voor heel natte perioden heeft de voorziening een overloop. In langdurige droge perioden wordt het reservoir aangevuld met drinkwater.

Beheer

Vorstgevoelige regentonnen kunt u voor het begin van de winter het beste afkoppelen. Er zijn bladvangers (loofafscheiders) die een zomer- en winterstand hebben. In de winterstand stroomt het water niet in de regenton. Een benuttingsinstallatie dient regelmatig gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van drijfvuil of algenbloei in de opslag.

Weersvoorspellingen

Een benuttingstank vult zich bij neerslag, en wordt geledigd door gebruik van water. Daardoor is de tank geen gegarandeerde buffer voor (extreme) neerslag. Het is immers niet zeker of die berging (volledig) beschikbaar is op het moment dat een extreme bui valt. De berging is met een weersafhankelijke sturing beschikbaar te maken door lediging vóór een extreme bui.

Helaas is het nu nog erg lastig te voorspellen op welke exacte locatie een extreme bui gaat vallen. Hierdoor zal het vaker voorkomen dat een bergingstank leeg is, terwijl de bui wel dicht in de buurt maar niet precies op die locatie valt. De kwaliteit van de weersvoorspellingen ontwikkelt zich snel.

Ontwerp

De inhoud van de benodigde opslag berekent u aan de hand van het geschatte verbruik, de gewenste overbrugbare droge periode en de grootte van het aangesloten oppervlak. De meeste leveranciers hebben invulformulieren beschikbaar voor het eenvoudig berekenen van de benodigde grootte van de opslagtank. ISSO heeft een handreiking die onder meer het ontwerp van dit soort voorzieningen beschrijft.

Basisgegevens

Voor het ontwerp van de grootte van de berging van een benuttingsvoorziening zijn de volgende gegevens van belang:
  • aangesloten afvoerend dakoppervlak (m2);
  • berging in voorziening (l);
  • watergebruik in liter per dag (gemiddeld).

Rekenmodel

Het functioneren van een benuttingsvoorziening kunt u berekenen met een rekenmodel en een neerslagreeks. Daarbij is het mogelijk om nuances in de werking van voorziening toe te voegen. Denk aan het specifieke verloop van het watergebruik in de tijd, het bijvullen van de voorziening in droge perioden en eventuele aanpassingen in het inloopmodel (bijvoorbeeld meer verdamping van neerslag). Het elementaire model bestaat uit een overloopvoorziening en een reservoir met een afvoer die het verloop van het watergebruik gedurende de dag representeert.

Vlaanderen

In Vlaanderen is het opslaan en benutten van regenwater verplicht. In het webinar 'Hemelwater, de Vlaamse aanpak' legt Wendy Francken, directeur van Vlario, uit hoe het daar wordt ingestoken.
 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel