Een ander illustratief voorbeeld is de omgang met ophogen in zettingsgevoelig gebied. Gemeente A kent een zetting van 1 cm/jaar. De rioleringsbeheerder stelt een strategisch GRP op. Met behulp van figuur A uit Twee voorbeelden invulling hemelwaterzorgplicht  verkent hij de opties om om te gaan met de rol van het wegbeheer in relatie tot zetting:

  • Negeren: het GRP houdt geen rekening met zetting.
  • Volgen: uitgangspunt is dat de wegbeheerder elke 25 jaar integraal ophoogt. Dat betekent dat de rioleringsbeheerder bij toetsing van het functioneren van het stelsel rekening moet houden met 25 cm zetting. Ofwel: het doorrekenen van het stelsel met vaste overstorthoogten én 25 cm gezakt wegdek.
  • Initiëren: in het GRP staat dat de wegbeheerder zorgt voor voldoende drooglegging. De wegbeheerder bepaalt of hij dit doet door integraal op te hogen of door funderingstechnieken toe te passen die zetting voorkomen.
  • Integreren: de rioleringsbeheerder ontwikkelt samen met de wegbeheerder een werkwijze waarbij ze samen elke 25 jaar integraal ophogen. De rioleringsbeheerder legt dit vast in het GRP en de wegbeheerder in zijn strategie(plan).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel