Wanneer u hoogtemetingen hebt verricht, kunt u deze met behulp van een GIS inzichtelijk maken op een overzichtskaart op het schaalniveau van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. In figuur A ziet een een voorbeeld gemaakt op basis van de AHN gegevens. U kunt vervolgens met GIS een dwarsdoorsnede maken van de maaiveldhoogte. Ook de AHN-viewer bevat deze functie. figure class="im

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel