De benodigde middelen vormen de vijfde en laatste stap in de strategische planvorming (figuur A in Strategische planvorming). Het gaat hier om zowel de financiële als de personele middelen. De taken en voorgestelde maatregelen resulteren in een vertaling naar kosten en personele inzet. De kosten over de planperiode zet u vervolgens in het GRP. Binnen dit GRP regelt u de kostendekking. Dit is niet sp

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel