Doel

Dit onderdeel van de kennisbank helpt u uw gemalenbeheer gestalte te geven; zowel op strategisch als op operationeel niveau. Voor de direct betrokkenen bij het operationeel beheer en onderhoud van gemalen beoogt de module een praktische leidraad te zijn met concrete aanwijzingen. Ook leidinggevenden die op strategisch niveau inhoud geven aan het beleid voor het beheer en onderhoud van gemalen, kunnen deze module als leidraad gebruiken.

Aanpak

De module benadert gemalen als onderdeel van een riolering, met aandacht voor de interactie met (aanvoer)riolen en persleidingen. Voor de concrete beheervraagstukken beperkt de module zich tot het eigenlijke gemaal. Veelvoorkomende situaties zijn met een ‘gemiddeld’ voorbeeldgemaal toegelicht.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel