Principe van de methode

In een geheel te renoveren riool of duiker brengt u een nieuwe kunststof bekleding aan. Dit gebeurt vanaf het maaiveld waar een wikkelmachine de bekleding van een kunststof profiel met een wikkelrol als een spiraal in het riool brengt. Elektromotoren klikken het profiel tijdens het afrollen in elkaar, zodat een waterdichte verbinding ontstaat. Bij een HDPE-uitvoering zorgt een extruderlasser voor de verbinding. Bij regen kunt u in principe gewoon doorwerken, een beetje water in het riool is geen probleem.

Nadat u de wikkelbuis hebt aangebracht, herstelt u de aansluitleidingen van binnenuit. Afhankelijk van de techniek kunt u de holle ruimte tussen het profiel en de oorspronkelijke buiswand opvullen met een mortel of grout.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De uitvoeringsduur is afhankelijk van de gekozen techniek, de lengte van het te renoveren riool en de diameter/afmeting. Kokerprofien zijn niet rond of ei-vormig, daardoor zal de wikkelbuis uiteindelijk gaan doorzakken. Daarom moet u bij deze profielen een wapening inbrengen voordat u de holle ruimte opvult. Dat kost meer tijd.

Er zijn drie methoden:

 1. de wikkelmachine staat op het maaiveld;
 2. de wikkelmachine staat in de put;
 3. de wikkelmachine 'loopt' door het riool.

Om de wikkelmachine in de put of in het riool te brengen, is een inspectieputopening van minimaal 52 cm nodig.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

 • Door de reiniging ontstaat extra afvoer naar de rwzi, informeer de beheerder tijdelijk.
 • Neem veiligheidsmaatregelen rondom de inspectieputten, voor zowel uitvoerend personeel als weggebruikers.
 • Neem de veiligheidseisen voor werken in het riool in acht (zie 'Veiligheid' op de pagina Uitvoering).
 • De nieuwe leiding sluit de aansluitleidingen tijdelijk af, zorg voor een tijdelijke afvoervoorziening.
 • Op straatniveau is er minimale overlast, de werkzaamheden hebben beperkte invloed op het gebruik van de openbare ruimte.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

 • Er zijn verschillende uitvoeringstechnieken voorhanden, afgestemd op diameter/afmetingen, materiaal, close fit of holle ruimte, vaste opstelling of zelfrijdende wikkelmachine en de krachtenoverdracht.
 • Het kunststof profiel is van geëxtrudeerd kunststof, meestal pvc of HDPE. De holle ruimten kunt u opvullen met dämmermortel, poriënlichtbeton, grout of polyurethaanschuim. Het in te brengen profiel is kleiner (5 - 10%) dan het riool zelf. Afhankelijk van de techniek zijn de profielen verkrijgbaar in verschillende hoogten, variërend van 7 - 40 mm. De profielbreedte is circa 10 cm.
 • Voor de afwerking van aansluitleidingen op de nieuwe leiding en voor de waterdichte afwerking van de nieuwe leiding op de bestaande inspectieput zijn diverse technieken beschikbaar. In alle gevallen is de keuze grotendeels afhankelijk van toegankelijkheid, materiaalsoorten en aanwezigheid van grondwater.

Toepassingsgebied

De spiraalwikkelbuistechniek kunt u toepassen in ronde riolen van 150 - 3.000 mm, bijvoorbeeld bij aantasting, lekkages of scheuren. Eiprofielen, vierkanten, rechthoeken en andere bijzondere (muil)profielen kunt u renoveren in het bereik van 1.000 - 5.500 mm. Binnen een project kunt u profielen aanbrengen met verschillende diameters of speciale bochtenprofielen. Dit vertraagt de uitvoering niet.

Toepassingsbeperkingen

 • Op locaties met grote hoekverdraaiingen kunt u de methode toepassen, bochten vanaf 10 x de diameter zijn te renoveren. Bij een buis met diameter 500 mm is dan sprake van een bocht met een straal vanaf 5 meter.
 • Frees instekende inlaten of aanwezig spoelcement vooraf weg.
 • Als u een holle ruimte moet vullen, moet u vooraf ernstige lekkages verhelpen.
 • Als u de inwendige diameter niet mag verkleinen, kunt u deze methode niet toepassen.
 • Na uitvoering moet u de aansluitleidingen weer openen.
 • Deze techniek is niet geschikt voor persleidingen omdat het profiel kan inklappen bij onderdruk.

Levensduur en garantie

Na het aanbrengen van de spiraalwikkelbuis kunt u de gerenoveerde streng(en) visueel inspecteren en de waterdichtheid controleren. De levensduurverwachting van het gerenoveerde deel is hoog.

Principeschets

Principeschets van spiraalwikkelbuis
Figuur A Principeschets van spiraalwikkelbuis

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

Spiraalwikkelbuis 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel