In het onderzoek is een risicoanalyse (QMRA) uitgevoerd voor bedriegertjes gevuld met regenwater, omdat:
  • regenwater wordt gezien als een duurzame bron van water om te hergebruiken;
  • afstromend regenwater de reservoirs van bedriegertjes vaak verontreinigt;
  • in regenwater van nature ziekteverwekkers kunnen zitten (Legionella);
  • door afstroming van honden- en vogelpoep fecale ziekteverwekkers (zoals Campylobacter) in regenwater kunnen zitten.

Door de aanwezigheid van ziekteverwekkers in regenwater kan vulling (of verontreiniging) van het reservoir met regenwater bij bedriegertjes een gezondheidsrisico vormen. Dit risico is gekwantificeerd met behulp van een QMRA. Gegevens uit literatuur19,20 over de concentratie Legionella en Campylobacter in regenwater in Nederland en de resultaten uit tabel A zijn de basis van de uitgevoerde risicoanalyse.


Figuur A Risico op infectie voor kinderen bij bedriegertjes gevuld met regenwater

Figuur A toont de resultaten van de risicoanalyse voor kinderen als functie van blootstellingsduur. Voor Campylobacter (veroorzaker van maag-darmklachten) is het risico afhankelijk van de mate van blootstelling, namelijk via slokken water inslikken (Pinf_M), via druppels water in de mond (Pinf_D) of via hand-mondcontact met natte handen (Pinf_HM). Voor Legionella (veroorzaker van ernstige longontsteking) is het risico (Pinf_I) vooral afhankelijk van de bezoekduur (de tijd dat iemand de verontreinigde waternevel inademt).

Uit de resultaten van de risicoanalyse blijken de risico’s voor slokken water inslikken (Pinf_M), druppels water inslikken (Pinf_D) of hand-mondcontact met natte handen (Pinf_HM) allemaal groter te zijn dan 0,01. Boven de drempelwaarde van 0,01 worden mensen daadwerkelijk ziek (zie Concentratie ziekteverwekkers).

Infectierisico’s
Voor een gemiddelde blootstellingsduur van 3,5 minuut (zie Menselijk contact) bedraagt het gemiddelde infectierisico voor Campylobacter voor kinderen 3,6% (range 0-54%). De grote spreiding in risico’s komt door de verschillende manieren van contact: slok water inslikken, druppels water inslikken of hand-mondcontact met natte handen. Een infectierisico van 3,6% betekent dat circa 1 op de 25 kinderen ziek wordt na het spelen met een bedriegertje. Bij warm weer, wanneer 25% van de kinderen slokken water drinkt2, zal dit risico oplopen naar circa 1 op de 3 kinderen.

Voor Legionella bedraagt het risico voor kinderen die spelen met een bedriegertje gemiddeld 0,0093% (range 0-0,024%), ofwel 1 op de 11.000 kinderen krijgt een infectie met Legionella en heeft daardoor kans op een ernstige longontsteking. Voor volwassenen is deze kans iets hoger, namelijk 0,011% (range 0-0,82%), ofwel 1 op de 9.000 volwassenen. Dit komt doordat volwassenen een grotere longinhoud hebben en daardoor meer waternevel inademen.

Uit de risicoanalyse blijkt duidelijk dat het vullen van bedriegertjes met regenwater kan leiden tot gezondheidsklachten bij kinderen. Hierbij kunnen ook ernstige infecties ontstaan. Per jaar spelen duizenden kinderen met een bedriegertje.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel