Genomineerd

Data Gestuurd Rioolbeheer (DGR)

Waterschap Hunze en Aa’s / WLN

Data Gestuurd Rioolbeheer (DGR) maakt het mogelijk om bij hevige neerslag sterk verdund rioolwater via gecontroleerde overstort af te koppelen van het bemalingsgebied. Met DGR wordt de hydraulische capaciteit van gemengde stelsels optimaal benut waardoor (1) de vuilemissie naar oppervlaktewater afneemt en (2) de zuiveringscapaciteit van RWZI’s beter wordt benut.

Data Gestuurd Rioolbeheer (DGR)Vergroot afbeelding

Bekijk de volledige inzending

De reacties die wij ontvangen op deze inzending zullen wij hieronder plaatsten mét vermelding van uw naam.

Alle Inzendingen