Overzicht hbo-practicummodules hydraulisch functioneren

Stichting RIONED heeft voor het hbo vier rekenpracticummodules ontwikkeld, gericht op het hydraulisch functioneren van stedelijke (afval)watersystemen:

  • Module A: Transportsysteem behandelt het functioneren van gemalen/pompen en persleidingen. Aan de orde komt het dimensioneren van gemalen afgestemd op de aanvoer van afvalwater en de afvoer van regenwater. Een andere onderdeel is het afstemmen van pomp- en leidingkarakteristieken.
  • Module B: Afvalwatersysteem behandelt het op elkaar afstemmen van het functioneren van de verschillende stelsels, gericht op de bergings- en ledigingscapaciteit.
  • Module C: Rioolstelsels behandelt het dimensioneren van belangrijke onderdelen van een rioolstelsel en controle van het stelselontwerp met een boomstructuur.
  • Module D: Infiltratievoorzieningen behandelt het dimensioneren van de bergings- en ledigingscapaciteit volgens de regenreeksbenadering. Daarbij is speciale aandacht voor de gevoeligheid van ontwerpkeuzes op de effectiviteit van het functioneren van de voorzieningen.


Indeling modules
Met deze modules kunnen studenten de basisprincipes van het hydraulisch functioneren van systemen ontdekken. Elke module bestaat uit drie onderdelen:

  1. een beknopte uitleg van de theoretische basis;
  2. een uitwerking van vraagstukken gericht op het functioneren van specifieke onderdelen;
  3. een integrale/samenhangende uitwerking gericht op het functioneren van systemen.


Maxicursussen
De modules Afvalwatersysteem, Rioolstelsels en Infiltratievoorzieningen zijn ook aangeboden als RIONEDmaxicursus. De cursussen gaan kort in op de theorie. Vervolgens lossen de deelnemers op een laptop meerdere vraagstukken op. De cursussen zijn geen opleidingen voor professionele rekenaars. Het doel is om belangstellenden en betrokkenen meer houvast te geven bij de controle van ontwerpen. Hierbij gaat het vooral om een indicatieve controle naar de orde van grootte van (onderdelen van) systemen.

Meer info? Stuur een bericht naar Harry van Luijtelaar.


SubsitesU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE