Huidige versie GWSW en planning

Op deze pagina vindt u informatie over achtereenvolgens de actuele versie, de releaseplanning en de versiehistorie van het GWSW. 

De huidige versie van het GWSW is 1.3.2 (vastgesteld en gepubliceerd per 7 juli 2017). Deze versie omvat:

  • GWSW Basis, de rioleringsobjecten, basiskenmerken en algemene aspecten die voor beheer nodig zijn;
  • Minimale dataset (GWSW-MDS), een formele subset van GWSW-Basis gericht op enkele afgebakende operationele processen;
  • GWSW.OroX, de specificatie binnen de universele webtaal RDF dat vastlegt hoe GWSW-uitwisseling generiek moet plaatsvinden;
  • GWSW-RIB voor eenduidige vastlegging van toestandsaspecten (inspectie) en onderhoudsgegevens (reiniging) van leidingen, putten en kolken
  • GWSW.RibX, het uitwisselformaat (in XML) voor inspectie en reiniging van leidingen, putten en kolken (dat voor rioolinspectie het SUF-RIB 2.1 vervangen heeft).
  • Informatiemodel Stedelijk Water conform NEN 3610, dat GWSW-objecten zichtbaar maakt in de geometrische informatievoorziening (GIS) en IMKL2015.

Elders is de modulaire opbouw van het GWSW beschreven. Ook zijn de release notes van de actuele versie van het GWSW beschikbaar.

Het in detail raadplegen van de modules van het GWSW (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk via de GWSW-server . Die is vrij beschikbaar via http://data.gwsw.nl. Ter ondersteuning is er een handleiding voor het (leren) raadplegen van de GWSW-server.

Releaseplanning en versiehistorie
Speerpunt in 2017 zijn de adoptie, de implementatie en het gebruik van de beschikbare onderdelen van het GWSW. Onderstaand vindt u de actuele planning van beoogde releases ter uitbreiding van het GWSW op basis van de inschatting en het werkprogramma van de GWSW uitvoeringsorganisatie. In elke release zullen ook de dan afgeronde wijzigingsvoorstellen meegenomen worden.

Belangrijk: Elke uitbreidingsmodule staat in principe los van de al bestaande, vastgestelde modules, die in het algemeen ongewijzigd in navolgende versies opgenomen worden.

Mei 2017

GWSW 1.3.2

Aanpassingen aan GWSW-MDS en IMBOR-Riolering en n.a.v. gebruik van GWSW.RibX.

December 2017

GWSW 1.4

Reviewversies van GWSW-Hyd en GWSW-Meld
Mogelijk lukt het om in deze release ook een reviewversie van GWSW-Maatregelen op te leveren.

December 2018

GWSW 1.5

Uitbreiding met GWSW-Meld (definitief), GWSW-Hyd (definitief), een reviewversie van GWSW-Maatregelen en een koppelvlak Contractvorming.
Ook heeft afstemming met NLCS plaatsgevonden.
In deze release moeten ook reviewversies van GWSW-Rioken en GWSW-Gemalen zitten.

December 2019

GWSW 1.6

Uitbreiding met GWSW-Maatregelen (definitief), GWSW-Rioken en GWSW-Gemalen (definitief). Mogelijke uitbreidingen zijn reviewversies van GWSW-Meten en GWSW-Grondwater.

U kunt de versiehistorie, het overzicht van de voorgaande GWSW versies, downloaden.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE