Huidige versie GWSW en planning

Op deze pagina vindt u informatie over de actuele versie, de releaseplanning en de versiehistorie van het GWSW.
De huidige versie van het GWSW is 1.4 (vastgesteld en gepubliceerd per 1 januari 2018). Bekijk de release notes van de actuele versie. Deze versie omvat:

  • GWSW Basis, de rioleringsobjecten, basiskenmerken en algemene aspecten die voor beheer nodig zijn;
  • Minimale dataset (GWSW-MDS), subset van GWSW-Basis voor enkele operationele processen met twee conformiteitsklassen MDS-Project en MDS-Plan;
  • GWSW.orox, het protocol dat vastlegt hoe generieke GWSW-uitwisseling moet plaatsvinden en hoe GWSW-datasets eruit zien;
  • GWSW-Rib voor eenduidige vastlegging van toestandsaspecten (inspectie) en onderhoudsgegevens (reiniging) van leidingen, putten en kolken;
  • GWSW.ribx, het uitwisselformaat (in XML) voor GWSW-Rib, dat het SUF-RIB 2.1 vervangen heeft;
  • Informatiemodel Stedelijk Water, dat GWSW-objecten zichtbaar maakt in de geometrische informatievoorziening (GIS) conform NEN 3610;
  • GWSW-IMBOR, dat de basis vormt van het IMBOR-Riolering versie 1.2 dat door CROW per juni 2017 is gepubliceerd;
  • NIEUW in 1.4 als pre-GWSW (bedoeld voor implementatie en praktijktoetsen): het GWSW-Hyd, de netwerktopologie en concepten ten behoeve van hydraulisch modelleren. Ten behoeve van de HYD uitwisseling is het OroX op enkele punten aangepast.
Elders is de modulaire opbouw van het GWSW beschreven.Het in detail raadplegen van de modules van het GWSW (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk op de GWSW-servervia data.gwsw.nl.

Releaseplanning en versiehistorie
Speerpunt in 2018 zijn de adoptie, de implementatie en het gebruik van de beschikbare onderdelen van het GWSW. Onderstaand vindt u de actuele planning van beoogde releases ter uitbreiding van het GWSW op basis van de inschatting en het werkprogramma van de GWSW uitvoeringsorganisatie. In elke release zullen ook de dan ingediende en afgeronde wijzigingsvoorstellen meegenomen worden.

Belangrijk: Elke uitbreidingsmodule staat in principe los van de al bestaande, vastgestelde modules, die in het algemeen ongewijzigd in navolgende versies opgenomen worden.
Algemeen
 

 
Ten behoeve van robuuste implementatie zijn GWSW-Basis en GWSW-Rib in 2018 en 2019 'bevroren' en zullen niet gewijzigd worden, tenzij niet-wijzigen ingrijpende gevolgen heeft voor implementatie en gebruik van de modules.
December 2018 GWSW 1.5 Toevoeging van GWSW-Hyd (definitief), GWSW-Maatregelen (pre-GWSW)en GWSW-Meld (pre-GWSW). 
Mogelijk lukt het om ook een pre-GWSW-versie van GWSW-Gemalen, Telemetrie en Meten op te leveren en heeft afstemming met NLCS plaatsgevonden.
December 2019 GWSW 1.6 Toevoeging van GWSW-Maatregelen (definitief), GWSW-Meld (definitief) en zo mogelijk ook GWSW-Gemalen en Telemetrie. We introduceren ook een koppelvlak Contractvorming (naar de CROW contractspecificatie).
December 2020   Mocht toevoeging in 2019 niet lukken, dan volgt definitieve toevoeging van GWSW-Gemalen en Telemetrie en GWSW-Meld. 
Mogelijke uitbreidingen zijn GWSW-Meten en GWSW-Grondwater.

U kunt de versiehistorie, het overzicht van de voorgaande GWSW versies, downloaden.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE