GWSW-applicatietoetsing

Laatst geac­tu­aliseerd 09 februari 2021

Stichting RIONED voert nu de Applicatietoetsing 2020 uit om de implementatie van GWSW versie 1.5.1 en uitwisseling van datasets op basis daarvan te controleren. Naast beheersoftware worden ook de hydraulische rekenpakketten getoetst. De uitkomsten zijn een momentopname om leveranciers scherp te houden en eindgebruikers duidelijkheid te geven. Hier staan ook de resultaten van de GWSW applicatietoetsing in 2019.

Applicatietoetsing 2020 uitgebreid

De adoptie en het gebruik van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is een groeipad bij zowel de applicatieleveranciers als de eindgebruikers (overheden en bedrijven). De GWSW applicatietoetsing is een goede manier gebleken om de kwaliteit en consistentie van de GWSW-implementatie in software-applicaties te bepalen. Stichting RIONED hecht daarbij grote waarde aan de samenwerking met de leveranciers omdat zij hun klanten als geen ander kunnen voorzien van de juiste informatie over en ondersteuning bij het benutten en profiteren van de standaard.

Op dit moment vindt de applicatietoetsing plaats op basis van GWSW versie 1.5.1 en uitgebreidere testbestanden. Een belangrijke toevoeging is dat in versie 1.5.1 de module GWSW-HYD met de netwerktopologie van rioolstelsels is opgenomen, zodat ook rekensoftware beproefd kan worden. De uitkomsten worden naar verwachting medio 2021 gepubliceerd.

Het is positief dat veel leveranciers bereid zijn hun applicatie door Stichting RIONED te laten toetsen en dat de geconstateerde knelpunten over het algemeen voortvarend aangepakt worden. De eindgebruikers kunnen daardoor - mits zij de meest actuele versies van applicaties gebruiken –profiteren van de voordelen van eenduidige en soepele uitwisseling conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, meer regie op hun data, nieuwe toepassingen en betere kwaliteit.

Hoe verliep de toetsing in 2019?

Stichting RIONED heeft in 2019 een toetsing laten uitvoeren op de implementatie van GWSW versie 1.4. Acht softwareapplicaties van zeven leveranciers hebben deelgenomen. Uitvoerder namens Stichting RIONED was J en L datamanagement. Beheerpakketten werden getoetst op het importeren, gebruiken en exporteren van OroX-bestanden. De door de applicaties gemaakte OroX-bestanden werden getoetst met de GWSW Nulmeting. Er werden ook  cirkeltesten uitgevoerd (import > export > import > export).

Inspectie- en reinigingssoftware en beheerpakketten werden ook getoetst op het verwerken van RibX-bestanden. Hiervoor werd gebruik gemaakt van zes RibX-testbestanden: Drie heen-versies (startbestanden) voor inspecteren putten en leidingen, voor reinigen putten en leidingen en voor reinigen en inspecteren van kolken, en voor dezelfde drie activiteiten terug-versies (resultaatbestanden). Ook is bekeken of een applicatie de RibX-validator van Stichting RIONED kan aanroepen om bestanden te valideren.

De testresultaten van de OroX- en RibX-toetsingen zijn verwerkt in het eindrapport van de GWSW applicatietoetsing 2019.