GWSW-applicatietoetsing

Laatst geac­tu­aliseerd 11 december 2019

In de tweede ronde van de applicatietoetsing zijn tussen juni en oktober 2019 acht applicaties getoetst op de kwaliteit van uitwisseling conform het GWSW 1.4. De uitkomsten zijn positief: vergeleken met 2018 zijn forse stappen in de goede richting gezet. Veelal verloopt de uitwisseling goed tot zeer goed. De uitkomsten zijn een momentopname om leveranciers scherp te houden en de eindgebruikers duidelijkheid te geven.

Hoe verliep de toetsing in 2019?

De adoptie en het gebruik van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is een groeipad bij zowel de applicatieleveranciers als de eindgebruikers (overheden en bedrijven). Stichting RIONED heeft in 2019 opnieuw een toetsing laten uitvoeren op de implementatie van GWSW versie 1.4. Op basis van een open uitnodiging hebben acht softwareapplicaties van zeven leveranciers deelgenomen. Uitvoerder namens Stichting RIONED was J en L datamanagement.

Doel van de applicatietoetsing is (potentiële) gebruikers duidelijkheid en vertrouwen geven dat de applicaties die gebruik maken van de GWSW-standaard die implementatie correct hebben uitgevoerd. Stichting RIONED hecht daarbij grote waarde aan de samenwerking met de leveranciers omdat zij hun klanten als geen ander kunnen voorzien van de juiste informatie over en ondersteuning bij het benutten en profiteren van de standaard.

Beheerpakketten werden getoetst op het verwerken (importeren en gebruiken) en leveren (exporteren) van OroX-bestanden (OroX is het algemene uitwisselformaat bij het GWSW). De door de applicatie gemaakte OroX-bestanden werden getoetst met de GWSW Nulmeting (een basisvalidatie) en er werden ook  cirkeltesten uitgevoerd (import > export > import > export).

Inspectie- en reinigingssoftware en ook beheerpakketten werden ook getoetst op het kunnen verwerken van RibX-bestanden. Hiervoor werd gebruik gemaakt van zes RibX-testbestanden: Drie heen-versies (startbestanden) voor inspecteren putten en leidingen, voor reinigen putten en leidingen en voor reinigen en inspecteren van kolken, en voor dezelfde drie activiteiten terug-versies (resultaatsbestanden). Ook is bekeken of een applicatie de RibX-validator van Stichting RIONED kan aanroepen om bestanden te valideren.

De testresultaten van de OroX- en RibX-toetsingen en feedback richting de leverancier en Stichting RIONED zijn telkens in beknopte notities vastgelegd. De overall resultaten zijn verwerkt in onderstaand eindrapport.

Wat kunnen gemeenten ermee?

De getoetste applicaties zijn geen van allen 100% foutloos en perfect in het toepassen van het GWSW. Dat klinkt misschien niet zo, maar Stichting RIONED vindt deze uitkomst erg positief. Want drie grote beheerpakketten kunnen goed tot zeer goed conform het GWSW uitwisselen, de geconstateerde knelpunten zijn relatief klein en vaak alleen bij bijzondere aspecten. De knelpunten bij de RibX-uitwisseling zijn nog veel kleiner en specifieke inspectiesoftware is op orde. 
Bovendien, op basis van de applicatietoetsing hebben alle deelnemende leveranciers inmiddels aanpassingen gedaan om de geconstateerde zaken in hun volgende release op te lossen. De volgende stap zal zijn dat eindgebruikers actief met de software gaan werken en vanuit praktijkervaring overgebleven knelpunten constateren en mee helpen oplossen.

Herhaling in 2020 in uitgebreide vorm

De GWSW applicatietoetsing blijkt een goed instrument om de kwaliteit en consistentie van de GWSW-implementatie te bepalen. In 2020 zal de applicatietoets herhaald worden op basis van GWSW versie 1.5 en uitgebreidere testbestanden. Dat zal een belangrijke stap zijn omdat in versie 1.5 de module GWSW-HYD is opgenomen, zodat de netwerktopologie wordt toegevoegd en ook rekensoftware beproefd kan worden.

Tot slot en samenvattend, het is erg positief dat veel leveranciers bereid zijn hun applicatie door Stichting RIONED te laten toetsen en dat de geconstateerde knelpunten voortvarend aangepakt worden. De eindgebruikers kunnen daardoor - mits zij de meest actuele versies van applicaties gebruiken –profiteren van de voordelen van eenduidige en soepele uitwisseling conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, meer regie op hun data, nieuwe toepassingen en betere kwaliteit.

Download het eindrapport van de GWSW applicatietoetsing 2019.