Riolering op orde hebben

Een goed ontworpen en beheerd rioolstelsel kan al veel water afvoeren. Alleen is de riolering niet groot genoeg om de hevigste bui meteen te verwerken. De omvang van een riolering baseren op de grootst denkbare piek is ondoelmatig en te vergelijken met de breedte van een weg baseren op de drukte bij een evenement of de vakantie-uittocht. De riolering moet functioneren als bedoeld. Dat wil zeggen: in overeenstemming met de uitgangspunten in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat elke gemeente heeft vastgesteld. Ook het onderhoud van de riolering en de weg moet in orde zijn. Hinder door bijvoorbeeld verstopte straatkolken en plaatselijk verzakte weggedeelten is door adequaat en planmatig onderhoud tegen te gaan.

Acceptatie?

Ook al is de riolering volgens de uitgangspunten ontworpen en wordt het stelsel goed beheerd, komt er bij hevige regen toch water op straat te staan. De eerste mogelijkheid is om dat water op straat accepteren en geen maatregelen te nemen, bijvoorbeeld omdat niet of nauwelijks schade optreedt. De beslissing om wel of geen maatregelen te nemen is afhankelijk van plaatselijke oorzaken, mogelijkheden en omstandigheden.

Maatregelen

Indien besloten wordt om wel maatregelen te nemen kan gekozen worden uit verschillende oplossingen om water op straat tegen te gaan. De keuze van de oplossing is onder meer afhankelijk van: frequentie en omvang van water op straat, de schade, natuurlijke omstandigheden, aanwezige riolering en bebouwing, ontwikkelingsplannen, kosten, en de mate van acceptatie van het risico op water op straat. In samenspraak met de betrokkenen bepaalt de gemeente de maatregelen.

Voor een geanimeerde weergave van dit onderdeel, zie video Hoe hou ik het regenwater buiten?

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel