Veel gemeenten vergroenen de openbare ruimte om hemelwater lokaal op te vangen en de riolering te ontlasten. Sinds 2015 zetten tientallen gemeenten zich in het kader van Operatie Steenbreek in om de trend van verharding ook op particulier terrein te doorbreken.

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is bewoners te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen en de trend van verstening van tuinen te keren. De belangen van stedelijk waterbeheer zijn in dit initiatief verbonden met andere doelen (o.a. verkoeling en biodiversiteit), waardoor de gezamenlijke stem meer bereik en impact krijgt.

Negatieve gevolgen verstening

De negatieve gevolgen van verstening zijn volgens Operatie Steenbreek:

  • Verstening vermindert de bodemdoorlaatbaarheid en versnelt de afvoer van hemelwater, waardoor de riolering overbelast kan raken.
  • Verstening versterkt het stedelijke hitte-eilandeffect, wat een negatief effect kan hebben op de gezondheid van mensen.
  • Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad.
  • Door verstening wordt het neerslagoverschot in de winter minder goed vastgehouden, waardoor in perioden van droogte minder water beschikbaar is.
  • Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name op de concentratie fijnstof.
  • Een groene leefomgeving vermindert stress en heeft een algemeen positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens.

Kortom, bewoners die hun tuin vergroenen, leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen tuin en buurt. Hun invloed is groot: circa 40% van de stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren.

Campagne en activiteiten

Operatie Steenbreek heeft voor deelnemende gemeenten twee campagnes ontwikkeld. De ene campagne richt zich op bewoners, waarin ze worden geprikkeld en gemotiveerd om hun versteende tuin te vergroenen. De andere campagne richt zich op bestuurders, waarin ze worden geïnformeerd over de nadelige effecten van de verstening en hoe deze problematiek in samenwerking met de bewoners is aan te pakken. Het doel is om bewoners en bestuurders te bewegen hiermee aan de slag te gaan.

Andere activiteiten van Operatie Steenbreek zijn:

  • tuinambassadeurs (om meer natuur in tuinen te krijgen);
  • cursus tuinreservaten (over natuurvriendelijk tuinonderhoud);
  • onderzoeksproject 'Biodiversity in my (back)yard (BIMBY)';
  • per gemeente een projectpagina op de website van Operatie Steenbreek.

Initiatiefnemers

Operatie Steenbreek is een samenwerkingsverband van het Klimaatverbond Nederland, Alterra, Tuinbranche Nederland, Hogeschool VHL, Maastricht University, Vitale Groene Stad, KNNV, Entente Florale en het Haags Milieucentrum. Meer informatie over de actie en welke gemeenten meedoen, vindt u op www.operatiesteenbreek.nl.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel