Operatie Steenbreek

Gemeenten zetten zich in om de trend van verstening te doorbreken. Om onder meer regenwater zoveel mogelijk ter plaatse te verwerken en wateroverlast te verminderen.
Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om bewoners te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen en de trend van verstening van tuinen te keren. De belangen van stedelijk waterbeheerders zijn in dit initiatief verbonden met andere doelen, waardoor de gezamenlijke stem meer bereik en impact krijgt.
De negatieve gevolgen van verstening zijn volgens Operatie Steenbreek:
  • Verstening geeft verminderde bodemdoorlaatbaarheid en versnelde afvoer van regenwater, die tot overbelasting van de riolering kunnen leiden.
  • Verstening versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect, wat een negatief effect kan hebben op de gezondheid van mensen.
  • Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad.
  • Verstening zorgt voor verminderd vasthouden van het winterse neerslagoverschot, waardoor in perioden van droogte minder water beschikbaar is.
  • Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name op de concentratie fijn stof.
  • Een groene leefomgeving werkt stressverminderend en heeft een algemeen positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens.

Kortom, bewoners die hun tuin vergroenen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen tuin en buurt. Hun invloed is groot: circa 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren.

Operatie Steenbreek heeft voor participerende gemeenten twee campagnes ontwikkeld, gericht op bewoners respectievelijk bestuurders. Bewoners worden geënthousiasmeerd over het belang van een groene in plaats van versteende tuin. Bestuurders worden geïnformeerd over de nadelige effecten van de verstening en hoe deze problematiek in samenwerking met de bewoners aangepakt kan worden. Doel is bewoners en bestuurders te bewegen hiermee aan de slag te gaan.
Andere activiteiten van Operatie Steenbreek zijn:

  • tuinambassadeurs (om meer natuur in tuinen te krijgen);
  • cursus tuinreservaten (over natuurvriendelijk tuinonderhoud);
  • onderzoeksproject Biodiversity in my (back)yard (BIMBY);
  • per gemeente een projectpagina op de website van Operatie Steenbreek.
Operatie Steenbreek is een samenwerkingsverband van het Klimaatverbond Nederland, Alterra, Tuinbranche Nederland, Hogeschool VHL, Maastricht University, Vitale Groene Stad, KNNV, Entente Florale en het Haags Milieucentrum. Op dit moment participeren de gemeenten Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Leiderdorp en Maastricht.
Meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE