De nutriënten stikstof (N) en fosfor (P) zijn vaak bepalend bij de eutrofiëring (voedselverrijking) van oppervlaktewater waardoor bijvoorbeeld overmatige algengroei kan ontstaan. Deze nutriënten spelen daarom een belangrijke rol in de systematiek van de Ecologische Sleutelfactoren, zowel bij de zogenaamde productiviteit van het

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel