Nieuws

Stad, water, mens naar een nieuwe balans

Publicatiedatum 10 januari 2023

De nieuwe strategische visie 2023-2028 van Stichting RIONED beschrijft hoe we ons de komende jaren gaan inzetten. In 2022 hebben we samen met begunstigers verkend welke opgaven er op de sector afkomen en welke focus er voor de komende jaren nodig is. We hebben een enquête uitgezet die door velen is ingevuld, en we hebben een strategische conferentie georganiseerd. We bedanken iedereen voor hun inbreng.

Bekijk de strategische visie 2023-2028 ‘Stad, water, mens naar een nieuwe balans’ van Stichting RIONED.

Grote opgaven

We leven in een ingewikkelde tijd. De opgaven zijn groot, maar de mensen die ermee aan de slag kunnen zijn schaars. Klimaatverandering, energietransitie en de woningbouwopgave zorgen voor nieuwe eisen aan onze infrastructuur. Daarbij hebben we een vervangingsopgave, die we duurzaam en circulair willen oppakken. Het vakgebied van stedelijk waterbeheer en riolering is dan ook volop in ontwikkeling.

Wat gaan we doen

Als kennisautoriteit op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering houden we onze kennis op peil en actueel, en agenderen we maatschappelijke vraagstukken. We zoeken ook de verbinding met de praktijk door innovatieve voorbeelden in beeld te brengen. En we gaan doen wat we kunnen om te zorgen dat nieuwe vakmensen opgeleid worden én behouden blijven voor de branche. Uit de enquête bleek dat een groot deel van onze achterban behoefte heeft aan cursussen, netwerkbijeenkomsten of workshops. Zowel dicht bij huis, in de regio, als centraal in het land. Ook daar gaan we mee aan de slag.

Jaarthema ‘De wijk in’

Om aandacht te geven aan maatschappelijke thema’s is focus nodig. Daarom gaan we werken met een jaarlijkse thematische cyclus. Voor 2023 wordt het thema: De wijk in. In september op onze jaarlijkse strategische conferentie maken we de balans op voor een thematisch jaarverslag, en gaan we een keuze maken voor het nieuwe thema voor 2024.

Tijdens de jaarlijkse RIONEDdag op donderdag 6 april 2023 gaan we onder het motto ‘De wijk in’ een interessant programma brengen met veel ruimte voor ontmoeting. Blijf via de nieuwsbrief op de hoogte over wat we nog meer gaan doen in het kader van 'De wijk in'.

Alle nieuwsberichten