Nieuws

Ruim zestig gemeentelijke datasets op PDOK

Publicatiedatum 06 september 2021

In korte tijd hebben zestig gemeenten en enkele waterschappen rioleringsdata conform de GWSW-standaard als open data gepubliceerd op het PDOK-platform. Binnenkort zijn ook aansluitleidingen via PDOK te ontsluiten. U kunt de data gebruiken voor allerlei informatievragen en toepassingen.

Algemene gegevens in bezit van de overheid zijn in principe vrij beschikbaar voor iedereen. Sinds vorig jaar kunnen gemeenten hun rioleringsdata eenvoudig, actueel en gratis publiceren als open data op het veelgebruikte platform Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). De kaartlaag Stedelijk Water (Riolering) is zo voor iedereen beschikbaar. Diverse marktpartijen gebruiken de data ook al in hun software.

Eenvoudig rioleringsdata toevoegen

Via het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) en de GWSW-server van Stichting RIONED kunt u uw rioleringsdata eenvoudig aan PDOK toevoegen: 
1.    Vraag uw eigen werkruimte op de GWSW-server aan.
2.    Zet uw rioleringsdataset erop.
3.    Geef toestemming tot publicatie op PDOK. 
Het plaatsen van uw dataset op de GWSW-server en PDOK kunt u meteen aangrijpen om uw data te controleren en verbeteren. U kunt dat zelf doen of met hulp van een GWSW-adviseur.

Op de GWSW-server staan nu de rioleringsdata van bijna 140 gemeenten en enkele waterschappen. Daarvan hebben in korte tijd zestig gemeenten en enkele waterschappen hun rioleringsdata conform de GWSW-standaard ook gepubliceerd als open data op het PDOK-platform.

Gegevens huisaansluitingen binnenkort ook toe te voegen

Inmiddels hebben enkele gemeenten behalve de data van de hoofdriolering ook de liggingsgegevens van de kolk- en perceelaansluitingen op de GWSW-server geplaatst. Later dit jaar verschijnt een nieuwe versie van GWSW-Geo (de presentatiestijlen en symbolen voor GIS) waarmee u ook de huisaansluitingen via PDOK kunt ontsluiten. Dat maakt het nóg makkelijker om bewoners en andere geïnteresseerden te informeren via dat landelijke platform of via viewers die hun data daarvandaan halen.

Meer informatie over hoe rioleringsdata op PDOK komt.

Alle nieuwsberichten