GWSW-ondersteuning beschikbaar

Laatst geac­tu­aliseerd 18 oktober 2019

Een groeiende groep adviseurs heeft de masterclass GWSW-advisering succesvol doorlopen. Zij zijn nu beschikbaar om gemeenten, waterschappen en samenwerkingsregio's te helpen de beheergegevens GWSW-conform te maken en de voordelen van het GWSW in mooie toepassingen te gaan benutten.

Stichting RIONED heeft begin 2018 het initiatief genomen om adviseurs op te leiden zodat zij gemeenten kunnen helpen bij de toepassing van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De adviseurs kunnen de gemeentelijke beheerdatabases met de GWSW-nulmeting valideren en advies geven over hoe die databases zijn te verbeteren en volgens de GWSW-standaard te vullen. Tot op heden zijn in verschillende tranches ruim 30 mensen deze opleiding tot GWSW-adviseur gestart.

De volgende personen hebben de masterclass inmiddels met succes afgerond:

De lijst geslaagden zal gaandeweg groeien. Bij interesse in de mogelijkheden tot ondersteuning voor uw gemeente, kunt u zelf met deze GWSW-adviseurs rechtstreeks contact opnemen.

Waarom een opleiding tot GWSW-adviseur?

GWSW-adviseurs zijn nodig omdat we met elkaar in een overgangsfase zitten. De omzetting van gemeentelijke rioleringsdatasets naar GWSW-conforme datasets verloopt nog niet altijd vlekkeloos. Mede dankzij de GWSW-adviseurs en de GWSW-applicatietoetsing maken de softwareleveranciers wel flinke stappen zodat beheerpakketten de standaard steeds strakker en uniform volgen.
 
Ten tweede vragen de technische opbouw van het GWSW en de logbestanden van de GWSW-nulmeting om toelichting en deskundige analyse. Daarvoor hebben veel beheerders van gemeenten onvoldoende tijd of deskundigheid. Het liefst schakelen zij ondersteuning in die als klein project de GWSW-nulmeting doet, de uitkomsten interpreteert en de gemeente advies geeft over hoe zij de dataset kan opwerken tot het kwaliteitsniveau dat in het GWSW vastgelegd is. Gemeenten willen en moeten goede ondersteuning krijgen om de overgang naar het GWSW soepel te maken. De GWSW-nulmeting en GIS-analyses (GWSW Geo) zijn een belangrijke eerste stap naar hogere datakwaliteit, meer gebruik en nieuwe toepassingen.

Wat houdt de opleiding tot GWSW-adviseur in?

De deelnemers leren in een startsessie de achtergronden en de technische opbouw van de GWSW-ontologie (https://data.gwsw.nl) en de bijbehorende server en applicaties (https://apps.gwsw.nl). Ze doen daarbij praktische oefeningen om de leerstof te verwerken. Ook krijgen de deelnemers een set handleidingen en achtergronddocumentatie mee voor zelfstudie.

Na de startsessie gaan de GWSW-adviseurs-in-opleiding zelf met een gemeentelijke dataset aan de slag: omzetten in het GWSW-uitwisselformaat (OroX), de nulmeting doen, de resultaten interpreteren, verbeteradviezen geven en aan de gemeente rapporteren. Afhankelijk van de kwaliteit van de dataset, de aanpak van de adviseur en de omvang van de rapportage kostten de nulmeting en rapportage per gemeentelijke dataset tussen enkele uren en dagen.
 
In een tweede trainingssessie is naast verdieping van de kennis ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, het benoemen en oplossen van knelpunten en het bespreken van tips & tricks. De adviseurs delen hun enthousiasme én de mogelijkheden die zij zien voor datagebruik, datakwaliteit en innovatie op basis van het GWSW.
 
Ter afsluiting van het traject beoordeelt het GWSW-projectteam van Stichting RIONED op basis van de getoonde kennis en kunde in en tussen de sessies en het gemaakte gemeenterapport of  kandidaten voldoende bagage en motivatie hebben om zelfstandig als GWSW-adviseur aan de slag te gaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de opleiding tot GWSW-adviseur? Mail naar: gwsw@rioned.org.
Wilt u een GWSW-adviseur voor uw gemeente of waterschap inzetten? Neem dan rechtstreeks contact op met bovengenoemde adviseurs.