GWSW-ondersteuning beschikbaar

Laatst geac­tu­aliseerd 14 oktober 2022

Gemeenten, waterschappen en samenwerkingsregio's kunnen GWSW-adviseurs inschakelen om hun beheerdata GWSW-conform te maken en de voordelen van het GWSW in allerlei toepassingen te gaan benutten. De groep GWSW-adviseurs heeft de masterclass GWSW-gebruik en -advisering van Stichting RIONED succesvol doorlopen.

Om te voorzien in de behoefte van gemeenten en waterschappen aan ondersteuning bij de toepassing van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) heeft Stichting RIONED begin 2018 het initiatief genomen om adviseurs specifiek daarvoor op te leiden. Deze adviseurs helpen gemeenten, waterschappen en samenwerkingsregio's hun beheer(database) te verbeteren en de gegevensuitwisseling volgens de GWSW-standaard in te richten.

In verschillende tranches zijn inmiddels ruim 50 mensen de opleiding tot GWSW-adviseur gestart. De volgende personen hebben de masterclass met succes afgerond en kunnen door gemeenten, waterschappen, regio's en bedrijven ingeschakeld worden om te helpen:

Bij interesse in de mogelijkheden tot ondersteuning voor uw organisatie kunt u zelf met deze GWSW-adviseurs rechtstreeks contact opnemen.

Waarom een opleiding tot GWSW-adviseur?

GWSW-adviseurs zijn nodig omdat we met elkaar in een overgangsfase zitten. De omzetting van gemeentelijke rioleringsdatasets naar GWSW-conforme datasets verloopt nog niet altijd vlekkeloos. Mede dankzij de GWSW-adviseurs en de GWSW-applicatietoetsing maken de softwareleveranciers wel stappen zodat beheerpakketten de standaard beter en uniform volgen.
 
Ten tweede vragen de technische opbouw van het GWSW en de logbestanden van de GWSW-nulmeting om toelichting en deskundige analyse. Daarvoor hebben veel beheerders van gemeenten onvoldoende tijd of deskundigheid. Het liefst schakelen zij ondersteuning in die als klein project de GWSW-nulmeting doet, de uitkomsten interpreteert en de gemeente advies geeft over hoe zij de dataset kan opwerken tot het kwaliteitsniveau dat in het GWSW vastgelegd is. Gemeenten willen en moeten goede ondersteuning krijgen om de overgang naar het GWSW soepel te maken. De GWSW-nulmeting en GIS-analyses (GWSW Geo) zijn een belangrijke eerste stap naar hogere datakwaliteit, meer gebruik en nieuwe toepassingen.

Wat houdt de opleiding tot GWSW-adviseur in?

De deelnemers leren in een startsessie de achtergronden en de technische opbouw van de GWSW-ontologie (https://data.gwsw.nl) en de bijbehorende server en applicaties (https://apps.gwsw.nl). Ze doen daarbij praktische oefeningen om de leerstof te verwerken. Ook krijgen de deelnemers een set handleidingen en achtergronddocumentatie mee voor zelfstudie.

Na de startsessie gaan de GWSW-adviseurs-in-opleiding zelf met een gemeentelijke dataset aan de slag: omzetten in het GWSW-uitwisselformaat (OroX), de nulmeting doen, de resultaten interpreteren, verbeteradviezen geven en aan de gemeente rapporteren. Afhankelijk van de kwaliteit van de dataset, de aanpak van de adviseur en de omvang van de rapportage kostten de nulmeting en rapportage per gemeentelijke dataset tussen enkele uren en dagen.
 
In een tweede trainingssessie is naast verdieping van de kennis ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, het benoemen en oplossen van knelpunten en het bespreken van tips & tricks. De adviseurs delen hun enthousiasme én de mogelijkheden die zij zien voor datagebruik, datakwaliteit en innovatie op basis van het GWSW.
 
Ter afsluiting van het traject beoordeelt het GWSW-projectteam van Stichting RIONED de kennis en kunde en het gemaakte gemeenterapport. Hebben kandidaten voldoende bagage en motivatie , dan kunnen zijzelfstandig als GWSW-adviseur aan de slag.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de opleiding tot GWSW-adviseur? Mail naar: gwsw@rioned.org.
Wilt u een GWSW-adviseur voor uw gemeente of waterschap inzetten? Neem dan rechtstreeks contact op met bovengenoemde adviseurs.