Hoe komt ook uw rioleringsdata op PDOK?

Laatst geac­tu­aliseerd 14 december 2021

Algemene data in bezit van de overheid is in principe vrij beschikbaar voor iedereen. Sinds begin 2020 kunnen gemeenten hun rioleringsdata eenvoudig, actueel en gratis publiceren als open data op het veelgebruikte platform Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). De kaartlaag Stedelijk Water (Riolering) is zo voor iedereen beschikbaar. Hier leggen we uit hoe de publicatie van rioleringsdata voor uw gemeente of waterschap te regelen is.

In twee stappen ook uw data erbij

Het toevoegen van de rioleringsdata aan PDOK is simpel dankzij het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Het GWSW is de open standaard voor eenduidig uitwisselen en ontsluiten van data in het stedelijk waterbeheer.

Voor PDOK-publicatie zijn maar drie stappen nodig:

  1. Vraag Stichting RIONED om uw eigen werkruimte op de GWSW-server.
  2. Zet uw rioleringsdataset op de GWSW-server;
  3. Geef Stichting RIONED toestemming tot publicatie op PDOK.

Stap (1) is zo klaar: Mail ons via gwsw@rioned.org om een afgebakende schijfruimte te krijgen op de GWSW-server voor het plaatsen van uw dataset.

Stap (2) is soms eenvoudig, maar kan in de praktijk soms ook best een klus zijn. Vereist is dat uw beheersoftware uw areaaldata conform het uitwisselformaat en datamodel van het GWSW kan uitwisselen. Het plaatsen op de GWSW-server kan handmatig, en als de beheersoftware erin voorziet ook het automatisch. Gemeenten en waterschappen kunnen bij deze stap desgewenst ondersteuning krijgen van één van de GWSW-adviseurs of Stichting RIONED. Het uitvoeren van deze stap betekent ook dat uw dataset gecontroleerd en verbeterd wordt. 

Stap (3) is vlot gebeurd, en nodig zolang de data via de GWSW-server van Stichting RIONED loopt. In de toekomst zal de data rechtstreeks vanuit gemeentelijke bronbestanden in voorzieningen als PDOK, KLIC en het Digitaal Stelsel Omgevingswet gebruikt worden. Daar zijn beheersoftware en gemeentelijke ICT-voorzieningen nu nog niet klaar voor, vandaar de tijdelijk tussenstap via de GWSW-server. Gemeenten melden hun toestemming voor publicatie van de rioleringsdata op PDOK via gwsw@rioned.org.

Per december 2021 hebben 150 gemeenten hun rioleringsdata op de GWSW-server en ruim 60 op PDOK (zie de kaart). Ook enkele waterschappen hebben inmiddels datasets toegevoegd. 

Gemeenten met gegevens op de GWSW-server en PDOKVergroot afbeelding

Welke data staat op PDOK en wie gebruiken dat?

Het landelijke PDOK-platform ontsluit nu geodatasets van de Nederlandse overheden voor bijna 200 verschillende thema's. Het platform wordt dagelijks gemiddeld 30 miljoen keer geraadpleegd. 

In de PDOK-viewer kunt u de kaartlaag Stedelijk Water (Riolering) selecteren. Deze kaartlaag bevat de gegevens over de ligging en vaste kenmerken van rioleringsobjecten zoals rioolleidingen en -putten, kolken en bijzondere objecten zoals gemalen en overstorten. Huis- en kolkaansluitingen zullen begin 2022 toegevoegd worden. De dataset bevat geen dynamische (metingen) of toestandsgegevens (bijv. inspecties). 

Iedereen kan via PDOK zien waar een rioolleiding, rioolgemaal of een rioolput ligt. Dat scheelt veel uitzoekwerk voor gemeentelijke beheerders als gevolg van vragen. Want inwoners, bedrijven en instanties kunnen nu zelf bekijken hoe het rioleringsstelsel in hun buurt eruit ziet. 

De data kunnen verder gebruikt worden door waterschappen en marktpartijen zoals ingenieursbureaus, inspectie- en reinigingsbedrijven en aannemers. Bijvoorbeeld voor kaartmateriaal bij het beheer van riolering, gemalen of andere objecten, bij grondroeren, voor clashdetectie, voor capaciteitsprognoses en bij vergunningsaanvragen. Ook hulp- en omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s kunnen de rioleringsdata gebruiken, bijvoorbeeld bij calamiteiten.

Bekijk ook de toelichting over de Kaartlaag Stedelijk Water (Riolering) bij PDOK

Gebruiksvoorwaarden van de data (disclaimer)

Stichting RIONED stelt de rioleringsdata van gemeenten via de GWSW-server en PDOK ter beschikking aan afnemers onder de gebruiksvoorwaarden van de Creative Common Zero (CC0) licentie. Dit houdt in dat (her)gebruik van de data is toegestaan onder bronvermelding. De bronhouder (gemeente of waterschap) en Stichting RIONED zijn niet betrokken bij het afgeleide werk, onderschrijven dat niet noodzakelijkerwijs en accepteren geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. In een notitie bespreken we de eventuele veiligheidsaspecten rondom open publicatie van rioleringsdata.

Formele informatie over deze data-licentie kunt u vinden op de Creative Commons website.