Nieuws

Registratie rioolinstortingen voorlopig gestaakt

Publicatiedatum 09 oktober 2023

In 2020 startte Stichting RIONED een landelijke verzameling van gegevens over rioolinstortingen. Doel was beter inzicht in de oorzaken, risico’s en gevolgen van riool- en wegzakkingen. Na enkele jaren blijkt uit het beperkte aantal toegevoegde registraties voortzetting op de huidige wijze niet effectief. Bijdragers krijgen hun data overzichtelijk terug geleverd. Stichting RIONED zet de dataverzameling later via andere kanalen voort.

Bijna 75% van de gemeenten heeft een instorting van een vrijvervalriool gehad. Toch blijkt dat we in Nederland niet zoveel weten over deze instortingen. Stichting RIONED startte daarom een onderzoek naar de oorzaken van riool- en wegzakkingen. Hoe meer geregistreerde incidenten, hoe sneller we inzicht kunnen krijgen hoe we overlast en de kosten van een instorting zo veel mogelijk kunnen voorkomen. In 2019 publiceerden we de resultaten van de verkenning met ruim 400 registraties. De analyse daarvan is gerapporteerd in deze publicatie Onderzoek instortingen vrijvervalriolen (2019). Die informatie geeft al inzicht in de relatie tussen de gebeurtenis en het gebruikte materiaal, diameter en leeftijd.

Voortzetting niet effectief

Op basis van het vooronderzoek in 2019 is de vragenlijst voor de registratie aangescherpt en afgestemd op de landelijke Risicodatabank Stedelijk Water. Daarnaast is het onderzoek verbreed met instortingen van putten. Ook kunt u meer omgevingskenmerken toevoegen en inspectiedata en/of onderzoeksresultaten uploaden. Na enkele jaren van bekendheid geven en uitleggen van het doel en de werkwijze is het aantal registraties helaas nog achter gebleven bij het aantal verwachte riooluitstortingen vanuit krantenberichten en inschattingen vanuit de praktijk. Voortzetting van de huidige werkwijze is blijkbaar niet effectief. Vermoedelijk is een aparte registratie buiten de reguliere werkprocessen om een te grote belemmering voor actieve deelname.

Voor het vervolg lijkt het daarom beter rechtstreeks data te putten uit de meldingenregistraties en registraties van de daaraan verbonden opvolgingsacties. 

Alle nieuwsberichten