Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Onderzoek instortingen vrijvervalriolen (2019)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-

Fase 1: Verkenning oorzaken

Stichting RIONED heeft oorzaken van rioolinstortingen geïnventariseerd met een enquête. Omdat een rioolinstorting gelukkig slechts zelden voorkomt, hebben afzonderlijke beheerders beperkt inzicht in oorzaken en gevolgen. Bundeling van zoveel mogelijk gedocumenteerde ervaringen biedt zicht op betere analyse van de relatie tussen oorzaken en kans op een instorting. Dit rapport doet verslag van de resultaten. Uit de geanalyseerde data komt nog geen sterk beeld naar voren van het type oorzaken en mogelijke relaties met de omgevingsfactoren en stelselkenmerken. Daarom is de volgende stap dat Stichting RIONED samen met haar kennispartners werkt aan verdere standaardisatie van gegevensdefinities en ondersteuning van eenvoudige risicoregistratie.