Risicodatabank Stedelijk Water

Laatst geac­tu­aliseerd 21 januari 2019

De Risicodatabank Stedelijk Water verzamelt gegevens over opgetreden risico’s in het stedelijk waterbeheer, inclusief oorzaken en gevolgen. Deze data vormen een onmisbare informatiebron en een referentiekader bij risicogestuurd beheer.

Landelijke kentallen beschikbaar

Op dit moment bevat de risicodatabank al 2.000 gebeurtenissen. Waarmee voor een groot aantal risico’s, zoals aantallen gewonden, waterschade, stankoverlast of schade aan auto’s de kentallen reeds beschikbaar zijn.

Risicodatabank gebruiken

Het gebruik van de risicodatabank vereist inloggen als begunstiger van Stichting RIONED. De data uit uw eigen beheerorganisatie (gemeente / waterschap) kunt u altijd raadplegen en aanvullen.
Uw data zijn afgeschermd van andere gebruikers. Alleen de landelijke gemiddelden worden gedeeld. De landelijk kentallen kunt u raadplegen en vergelijken met uw eigen data.

Download de gebruikershandleiding.

Login op de Risicodatabank Stedelijk Water.

Wilt u meer informatie over de landelijke registratie van rioolinstortingen of wilt u rioolinstortingen registreren?  Ga naar de databank rioolinstortingen.

De Risicodatabank Stedelijk Water is een product van Stichting RIONED en STOWA, en is mede gefinancierd door het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek.