Nieuws

Omgaan met extreem weer tijdens de RioleringsVakdagen

Publicatiedatum 21 februari 2020

Op donderdag 19 maart verzorgen Hugo Gastkemper (Stichting RIONED) en Kees Broks (STOWA) twee sessies ‘Omgaan met extreem weer’ op de RioleringsVakdagen. De sessies zijn van 11:30 tot 12:30 uur; en van 13:30 tot 14:30 uur.

Het opvangen van de gevolgen van extreem weer in de praktijk geeft veel vragen. Vragen naar inzicht in het optreden van extreem weer, de kans daarop, de gevolgen daarvan, welke maatregelen zijn te nemen, wat de effecten daarvan zijn. En hoe om te gaan met onzekerheden van klimaatverandering en hoe aan te sluiten op andere, dagelijkse opgaven in het water- en rioleringsbeheer. Hoe beter we het antwoord op dit soort vragen weten, hoe beter we ons kunnen voorbereiden op extreem weer en maatregelen nemen. STOWA, het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies, en Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland, voorzien de vakwereld van deze kennis.

Kennisproducten

De volgende kennisproducten zijn gepresenteerd en worden naar keus van de deelnemers besproken:

 • Klimaatverandering, hevige buien en riolering Hierin staat de visie van Stichting RIONED over wat de samenleving van de riolering mag verwachten en hoe zij zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden.
 • Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019 Een complete set neerslagproducten van STOWA voor waterbeheerders geeft antwoord op: hoeveel neerslag kun je precies verwachten, zijn er regionale verschillen, verschillen tussen zomer en winter en hoe is de hoeveelheid neerslag verdeeld over de tijd?
 • De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen Deze tabel geeft informatie over de effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen in de buitenruimte, aan gebouwen en in gedrag, voor het tegengaan van hitte, droogte of regenwatervoerlast.
 • Miezeren of plenzen... Voor elke bui de juiste aanpak. Deze brochure geeft eenvoudig en helder aan welke maatregelen bij kleine, gewone en enorme buien passen.
 • Afkoppelen. Kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stad Publicatie over de kosten en baten van afkoppelen van regenwater van gemengde riolering en over de effecten daarvan op de waterkwaliteit en waterkwantiteit.
 • Met de PerceelTool bereken je regenwatermaatregelen op een perceel om regenwater op eigen terrein te verwerken en regenwateroverlast te beheersen.
 • Kennisbank Stedelijk Water op www.riool.net. Bevat de algemeen geaccepteerde uitgangspunten, methoden en technieken voor de gemeentelijke watertaken.
 • www.projectenwateroverlast.nl Op deze website is een overzicht te vinden van projecten die STOWA en Stichting RIONED hebben uitgevoerd of uitvoeren op het gebied van wateroverlast, ingedeeld naar data en informatie, maatregelen en hulpmiddelen.
 • Kennis over klimaatverandering bij Stichting RIONED Deze factsheet geeft een overzicht van beschikbare kennis vanuit Stichting RIONED voor professionals, raadsleden en waterschapsbestuurders en publiek.
 • Website voor het brede publiek over stedelijk waterbeheer en riolering, www.riool.info.
 • www.rioolenraad.nl Website voor gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen.

Nieuwsgierig? Meldt u zich dan aan voor een van de twee sessies ‘Omgaan met extreem weer’ op de RioleringsVakdagen.

Alle nieuwsberichten