Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen (2019)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden Gratis
Leden Gratis
"De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen" geeft een overzicht van maatregelen tegen schade door droogte, hitte en regen. De keuze voor effectieve maatregelen is belangrijk om schade te voorkomen en ook cruciaal om betrokkenheid vast te houden. De tabel helpt de stedelijk waterbeheerder in het gesprek met bestuurders, bewoners en andere betrokkenen. De aanpak van klimaatadaptatie is niet moeilijk, maar vergt wel inzicht en overzicht. Er zijn veel maatregelen, waarbij uiteenlopende aanlegvormen en lokale situaties leiden tot verschillen in effectiviteit. Professionele inbreng is van wezenlijk belang, evenals kennis van de lokale situatie. Deze poster is bedoeld om bij de besluitvorming over de te nemen maatregelen het kaf van het koren te scheiden. De tabel is als pdf te downloaden of als poster te bestellen.